Historie projektu

Plzeňské konference k problematice 19. století vznikly jako součást nového festivalu, který v roce 1981 založili představitelé plzeňských kulturních institucí (opera Divadla J. K. Tyla, Československý rozhlas v Plzni, Západočeská galerie, hudební konzervatoř a Krajská pobočka Svazu českých skladatelů a koncertních umělců) a badatelé Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd v Praze, pod záštitou tehdejšího Městského národního výboru v Plzni. Rozhodující plzeňskou autoritou byl skladatel a pedagog Antonín Špelda, podle jehož slov se idea festivalu zrodila na podzim roku 1979, kdy na zasedání dramaturgické rady Parku kultury a oddechu pro symfonické koncerty přednesl dirigent opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, Ivan Pařík, návrh pořádat od roku 1981 Smetanův festival. Ve spolupráci muzikologů Marty Ottlové, Milana Pospíšila a historiků umění Tomáše Vlčka a Romana Prahla vznikl velkorysý projekt, který zahrnul do oslav výročí narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany (2. 3. 1824–12. 5. 1884) vedle koncertů, divadelních a operních představení i uměnovědnou konferenci a výstavu pořádanou Národní galerií v Praze. První ročník pořádaný pod názvem Historické vědomí v českém umění 19. století díky této koncepci představil v prostoru plzeňských Masných krámů poprvé fenomén historické malby. Významnou úlohu divadla v novodobé české kultuře připomněly tehdy dva výjimečné dramaturgické počiny: uvedení opery Karla Šebora *Templáři na Moravě* a nastudování tragédie Ferdinanda Břetislava Mikovce *Záhuba rodu Přemyslovského*.

Lidé

PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D.

(literární) historička, piorecka@ucl.cas.cz

Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

historik umění, prahraff@ff.cuni.cz

Mgr. Pavla Machalíková, PhD.

historička umění, machalikova@udu.cas.cz

PhDr. Jan Randák, Ph.D

historik, Randak.Jan@seznam.cz

PhDr. Lucie Peisertová

literární historička

PhDr. Helena Lorenzová, CSc.

estetička

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

historik, hojda@ff.cuni.cz

PhDr., Ing. Ivan Martinovský

archivář

PhDr. Vladimír Macura, DrCs.

literární historik a teoretik, semiolog, překladatel a beletrista

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

historička umění, bendova@ngprague.cz

Mgr. Martin Hrdina, Ph.D.

literární historik, hrdina@ucl.cas.cz

Doc. PhDr. Marta Ottlová

muzikoložka, marta.ottlova@ff.cuni.cz

PhDr. Václav Petrbok, PhD.

literární historik, petrbok@ucl.cas.cz

PhDr. Taťána Petrasová, CSc.

historička umění, petrasova@udu.cas.cz

PhDr. Milan Pospíšil, CSc.

muzikolog, milan.pospisil@nm.cz

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6