Plzeňské sympozia

PhDr. Taťána Petrasová, CSc.

1961, Nový Jičín

historička umění

 

Hlavní oblasti badatelského zájmu: architektura a umění 19. století.

 

2004 červen, stipendium The Attingham Trust, Velká Británie

1999 cena Josef Krásy, udílená Uměleckohistorickou společností v českých zemích

1999 (spolu s K. Benešovskou, I. Hlobilem, Petrem Chotěborem) výstavní projekt Stavitelé chrámu: Petr Parléř († 1399), Josef Mocker († 1899), Pražský hrad

1998 stipendium The Victorian Society, Velká Británie

1998 - 2006 organizovala spolu s Helenou Lorenzovou plzeňská sympozia a edičně připravila konferenční sborníky: na téma Salony v české kultuře 19. století (1998), Fenomén smrti v české kultuře 19. století (2000), Biedermeier v české kultuře (2003), Opomíjení a neoblíbení (2006)

1996 - 2000 připravovala spolu s Helenou Lorenzovou publikaci Dějiny českého výtvarného umění III. 1780 -1890

od 1995 redaktorkou časopisu Umění

1993 - dosud vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR

1989 účast na mezinárodní konferenci CIHA, Strasbourg, Francie: L’idéé de la cathédrale de Prague au XIXe siecle

1989 - 1993 kandidátská disertace Podíl Josefa Mockera na proměně Svatovítské katedrály, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky (ÚDU AV ČR)

1986 - 1989 Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd (dnes Ústav dějin umění AV ČR)

1985 PhDr. na základě diplomové práce

1980 - 1984 studium dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

 

Bibliografie (výběrová)

 

Konec hry na krásný život. Helena Lorenzová (13. 5. 1945 - 19. 10. 2006), in: Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (ed.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia, Praha 2007, KLP, s. 9-12.

Anonymita stavebních úřadů, Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (ed.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia, Praha 2007, KLP, s. 186-194.

Časopis Method (1875-1905) a program křesťanského umění v Čechách a na Moravě, in: Aleš Filip - Roman Musil, Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914, Praha 2006, s. 257-272.

Triumf bez vítěze, in: Beket Bukovinská - Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Essays for Lubomír Konečný, Praha, Artefactum 2006, s. 303-310

Hilbertův půdorysný plán katedrály sv. Víta v Praze, Zprávy památkové péče LXVI, 2006, s. 61-62. 

Slovanský byzantinismus: estetika nebo politika?, in: Zdeněk Hojda - Roman Prahl (ed.), Slovanství a česká kultura 19. století. Sborník příspěvků z 25. plzeňského sympozia, Praha 2006, s. 207-221.

La Prague des fondateurs modernes (1850-1890) spolu s Jiřím Peškem, in: Markéta Theinhardt (ed.), Prague, Paris, Citadelles & Mazenod 2005, s. 308-341.

Aristokratický biedermeier, in: H. Lorenzová–T. P. (ed.), Biedermeier v českých zemích, Praha 2004, s. 149-159.

Hrobky a pohřební kaple, in: R. Prahl et al., Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830, Praha 2004, s. 277-278.

Nazarenismus nebo purismus?, in: Zdeněk Hojda Roman Prahl (ed.), Bůh a bohové. Církev, náboženství a spiritualita v českém 19. století, Praha 2003, s. 287-301.

 Slavobrány, ohňostroje a triumfální architektura, in: Lenka Bydžovská Roman Prahl (ed.), V mužském mozku. Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2002, s. 297-308.

 Die unvollendete puristische Instandsetzung des hohen Turms des St.-Veits-Kathedale zu Prag (1879-1911): Quelle der Erkenntnis und Ursprung von Irrtümern, Umění 49, 2001 [2002], s. 305-320.

Architektura „státního“ klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu, in: Eadem - Helena Lorenzová, Dějiny českého výtvanrého umění  III/1, 2001, s. 28-60.

Sochařství romantického historismu, in: Idem, s. 282-305.

Josefinské pevnosti a počátky klasicismu v Čechách, in: Zdeněk Hojda–Roman Prahl (ed.), Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800, Praha 2000, s. 44-53.

Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském. I. 1842-1871, Praha 1999 [s M. Kostílkovou].

Salony v časopiseckých předlohách a architektonických realizacích: palladiánské thema con variazioni, in: H. Lorenzová – T. P. , Salony v české kultuře 19. století, Praha 1999, s. 56-65.

The History of the Town Hall in Prague in the 19th Century, in: J. Purchla (ed.), Mayors and City Halls, Cracow 1998, s. 183-186.

Symbolika svátosti v programu dostavby katedrály sv. Víta, in: M. Ottlová – M. Pospíšil (ed.), Sacrum et profanum, Praha 1998, s. 194-203.

Ideál gotiky v díle Julia Zeyera, in: T. Vlček (ed.), Julius Zeyer. Texty, sny, obrazy, Vodňany 1997, s. 60-70.

The Origins of Prague Neo - Gothic Architecture, Umění 45, 1996, s. 499-513.

Vlaky a katedrály, in: V. Macura – R. Pohl, Osudový vlak. Sborník příspěvků stejnojmenné vědecké konference k 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Prahy, Praha 1995, s. 35-37.

Dostavba katedrály, in: A. Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze. K 650. výročí založení, Praha 1994, s. 205-236.

Krannerova oprava korunní komory v katedrále sv. Víta, Umění 42, 1994, s. 311-318.

L'idée de la cathédrale de Prague au XIXe si?cle, in: Roland Recht (ed.), L'art et Revolutions. Survivances et réveils de l‘architecture gothique. XXVIe Congr?s international d'histoire de l'art, Strasbourg 1992, s. 168-179.

Josef Mocker (21.11.1835-16.1. 1899), Architekt 41, 1995, č. 23, s. 2.

Paralely českého kubismu a gotiky, Umění 36, 1988, s. 366-369.

 

více http://www.udu.cas.cz

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist