Plzeňské sympozia

Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

1949 Praha

historik umění

Badatelské zaměření: výtvarné umění 19. století

 

2006 Prof., Univerzita Karlova v Praze

2001 Doc., Univerzita Karlova v Praze

1980–2005 Spolupráce na mezioborových sympoziích k 19. století v českých zemích (Státní vědecká knihovna Plzeň), kurátorství několika výstav k této příležitosti a editorství 4 z příslušných sborníků těchto sympozií

1991–1994 Ústav pro dějin umění, Filozofická fakultra Univerzity Karlovy

1987–1988 CSc., Ústav dějin umění Akademie  věd České republiky

1977–1993 Národní galerie v Praze, sbírka umění 19. století

1976 Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody

1974 PhDr., Univerzita Karlova v Praze

1973–1974 Ústav teorie a dějin umění ČSAV

1968–1974 studium dějin umění a estetiky na FF UK v Praze

 

 

Bibliografie (výběrová)

Posedlost kresbou. Počátky Akademie umění v Praze 1800–1835. Praha 1998, 164 s., (spolu s kolektivem autorů)

 

Between Salon and Secession; The discovery of a new beauty: The installation of exhibitions and interiors,: in Edwin Becker – Roman Prahl – Petr Wittlich (edd)., Prague 1900: Poetry and ecstasy (Van Gogh Museum. Amsterdam Museum of Applied Art. Frankfurt a. M.). Zwolle 1999 (též oddělená mutace německá a holandská). S. 38-57; 169-176 (a další autorsky označené části).

 

Prag 1780-1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern. Prag: Patrik Šimon-Eminent 2000, 34 a 483 s., (spolu s kolektivem autorů)

 

Umění náhrobku v českých zemích 1780–1830. Praha, Academia 2004, 335 s., (spolu s kolektivem autorů)

 

„Kunstverein“ nebo / oder „Künstlerverein“? Hnutí umělců v Praze let 1830–1856 / Die Künstler–Bewegung in Prag 1830–1856. Fontes historiae artium. Sv. 12. Praha 2004, 253 s., (spolu se Zdeňkem Hojdou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist