Plzeňské sympozia

PhDr. Václav Petrbok, PhD.

1972, Rakovník

literární historik

 

1990–1996 studium bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1995–1996 studijní pobyt, Otto-Friedrich Universität Bamberg, SRN

1998 Letní škola slovinského jazyka, literatury a kultury, Ljubljana, Slovinsko, studijní pobyt Universität Bern, Švýcarsko

2004 PhD., na základě práce Stýkání nebo potýkání? Několik kapitol z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek

2004–dosud každoroční studijní pobyt, Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien

2005–dosud univerzitní asistent Ústavu germánských studií FF UK a zastupující univerzitní asistent na Institut für Slawistik, Universität Wien

člen redakční rady Lexikonu české literatury

 

Hlavní oblasti badatelského zájmu: česká a německá literatura 16. a 19. století, dějiny české a německé literárněvědné bohemistiky a germanistiky, literární lexikografie

 

Spolu s Kateřinou Bláhovou převzal po smrti Vladimíra Macury nelehký úkol koncepčně a organizačně připravit sympozia organizovaná ÚČL AV ČR  zajistit výběr literárně vědných příspěvku mezioborových konferencí. Doposud edičně připravil sborník Sex a tabu (1997) a podílel se na přípravě konference věnované Komunikaci a izolaci, Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století a Exotismus v české kultuře 19. století.

 

Bibliografie (výběrová)

 

Litteratura  duplex: Koncept české a německé literatury v Praze v  poslední čtvrtin? 18. století. In Praha Mozartova:  Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800.  Praha Dolní Břežany 2006, s. 70–81; s Wögerbauer, M.

Inter arma silent musae? Českáčeskoněmecká Euterpé, Kalliopé, Polyhymnia a Klio za napoleonských válek. (Několik předběžných poznámek), in: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem, 2004, s. 29–35.

http://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=488-petrbok-vaclav-phdr-phd

http://www.ucl.cas.cz/bio_VaclavPetrbok.html

 

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist