Plzeňské sympozia

PhDr. Milan Pospíšil, CSc.

1945, Praha

muzikolog

Badatelské zaměření: dějiny hudby 19. století, zejména opery

 

2000 muzikologická konference Kritika Antonína Dvořáka a její motivy, Praha (ve spolupráci se Společností Antonína Dvořáka)

1999 mezinárodní muzikologické sympozium Francouzská opéra comique a její vyzařování v Evropě 19. století, Praha (ve spolupráci s FIMT Thurnau)

1998 mezinárodní muzikologická konference Giacomo Meyerbeer und die opéra comique, Thurnau (ve spolupráci s FIMT Thurnau)

1993 mezinárodní muzikologická konference Giacomo Meyerbeer – kritická edice díla Praha (ve spolupráci s Univerzitou Paderborn a FIMT Thurnau)

1992 mezinárodní muzikologická konference Nacionalismus a kosmopolitismus v hudbě, Praha (ve spolupráci s Mouvement Janáček, Paříž)

1991 Antonín Dvořák 1841-1991, mezinárodní muzikologické sympozium Dobříš

1989 kolokvium s mezinárodní účastí Dvořákův Dimitrij, Praha (ve spolupráci se společností Antonína Dvořáka)

1989 kolokvium s mezinárodní účastí Dvořákův Dimitrij, Praha (ve spolupráci se společností Antonína Dvořáka)

1988 CSc., na základě práce Antonín Dvořák – Dimitrij, op. 64. Kritická edice, Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd, Praha

1981 spoluzakladatel Smetanova festivalu (Smetanovských dnů) a mezioborového sympozia k otázkám historie a kultury 19. století v Plzni

1971 PhDr., na základě práce Giacomo Meyerbeer – Les Huguenots. Příspěvek k analýze stylu, Univerzita Karlova, Praha

1963–1969 studium teorie a dějiny hudby, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Bibliografie (výběrová)

„Velká opera před velkou operou“, Harmonie 2007, č. 3, s. 33–34.

 

„Dvořák Antonín”, in: Jitka Ludvová a kolektiv, Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století. Praha 2006, s. 119128. (Česká divadelní encyklopedie, sv. 1)

 

„Idea slovanské hudby”, in: Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Prahl Roman (edd.), „Slavme slavně slávu Slávóv slavných”. Slovanství a česká kultura 19. století. [25. sympozium k problematice 19. století Plzeň 2005], Praha 2006, s. 172-182. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Olga Mojžíšová (ed.), Muzeum Bedřicha Smetany 1926-2006 [autoři textů Olga Mojžíšová. Jana Plecitá, Milan Pospíšil], Praha 2006, 38 s.

 

Pospíšil, Milan, „Antonín Dvořák: Dimitrij – was bei der Edition übrig geblieben ist”, in: Helga Lühning - Reinhard Wiesend (ed.), Opernedition. Bericht über das Symposion zum 60. Geburtstag von Sieghart Doehring (Schriften zur Musikwissenschaft 12), Mainz: ARE Musikverlag 2005, s. 133-147.

 

„Meyerbeer-Opernparodien in Prag”, in: Thomas Betzwieser  (ed.), Bühnenklänge. Festschrift für Sieghart Döhring zum 65. Geburtstag,. München 2005, s. 549-563.

 

„Umění Fjodora Šaljapina v Československu”, in: Eva Šormová – Michaela Kuklová (edd.), Miscellanea theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, Praha 2005, s. 413–434.

 

Eug?ne Scribe – první libretista Evropy [v cyklu Libreto v proměnách staletí], Harmonie, 2006, č. 10, s. 14-15.

 

Arnold Jacobshagen– Milan Pospíšil (ed.), Meyerbeer und die Opéra comique (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 20), Laaber 2004, 441 s.

 

Die Opéra comique und das Komische in Les Huguenots, in: ibidem, s. 186–194.

 

„Soukromé hudební školy v Praze 19. století a otázka české školy operní”, in: Kateřina Bláhová – Václav Petrbok (ed.), Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století [24. sympozium k problematice 19. století Plzeň 2004], Praha 2004, s. 430–438. (spolu s Martou Ottlovou)

 

„Dimitrij ve Vídni a v Praze”, Harmonie 2004, č. 6, s. 34.

 

Smetana, Bedřich, Aus der Heimat. Zwei Duette für Violine und Klavier. ed. Milan Pospíšil, München 2004, 5+20+4 s.

 

Milan Pospíšil – Arnold Francis –Claudon Jacobshagen – Marta Ottlová (ed.), Le rayonnement de l’opéra-comique en Europe au XIXe si?cle, Prague 2003, 520 s.

 

Karel Šebor – Marie Červinková–Riegrová, Zmařená svatba (Le mariage manqué) et ses sources françaises”, in: tamtéž, s. 430–453.

 

French Comedy and the Czech Opera: Smetana’s Dvě vdovy (The Two Widows), in: ibidem, s. 454–476. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Karel Šebor. 13. 8. 1843 Brandýs nad Labem, 17. 5. 1903 Praha, Harmonie 2003, č. 8, s. 24–26.

 

Pospíšil, Milan, „Smetana und Tschaikowski über Meyerbeer”, in: Sibylle Dahms - Manuela Jahrmärker - Gunhild Oberzaucher-Schüller (ed.), Meyerbeers Bühne im Gefüge der Künste (Meyerbeer-Studien 4), Feldkirchen: G. Ricordi, Paderborn: University Press 2002, s. 345-362

 

Pospíšil, Milan, „Prodaná nevěsta v kuchyni a na ulici”, Dějiny a současnost 24, 2002, č. 6, s. 22-26.

 

Ottlová, Marta-Pospíšil, Milan, „Ein Beitrag zur Wagner-Rezeption im Prag des 19. Jahrhunderts”, in: Klaus Döge, Christa Jost - Peter Jost (ed.), ”Schlagen Sie die Kraft der Reflexion nicht zu gering an”. Beiträge zu Richard Wagners Denken, Werk und Wirken, Mainz: Schott Musik International 2002, s. 128-134.

 

Slovo prostředkující hudbu. K pražským fejetonům Augusta Wilhelma Ambrose, in: Kateřina Bláhová (ed.), Komunikace a izolace v české kultuře 19. století [21. sympozium k problematice 19. století Plzeň 2001], Praha 2002, s. 421–429. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Vlast před Vlastí, Harmonie 2002, č. 7, s. 21.

 

(rec.), Bonnie und Erling Lomnäs – Dietmar Strauß, Auf der Suche nach der poetischen Zeit. Der Prager Davidsbund: Ambros, Bach, Bayer, Hampel, Hanslick, Helfert, Heller, Hock, Ulm. Zu einem vergessenen Abschnitt der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, in: Svensk Tidskrift för Musikforskning LXXXIV, 2002, s. 108–110.

 

Kultura biedermeieru v českých zemích. 23. sympozium, pořádané Ústavem dějin umění AV ČR a Archivem města Plzně ve dnech 6.–8. března 2003 ve Smetanově síni Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni”, Hudební věda XXXIX, 2002, č. 4, s. 392–394.

 

Prodaná nevěsta známá i neznámá. Katalog výstavy, Praha 2001, 32 s.

 

Vliv pěveckého obsazení na koncepci první verze Dvořákova Dimitrije, Z Českého ráje a Podkrkonoší (Vlastivědný sborník 14), 2001, s. 138–145.

 

„Smetana, Bedřich [bibliografie k heslu], in: Stanley Sadie – John Tyrrell (ed.), The New Grove Dictionary of Music ad Musicians XXIII, London 2001, s. 553–558.

 

Trneček, Hanuš, in: iidem, The New Grove Dictionary of Music ad Musicians XXV,  s. 751–752. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Giacomo Meyerbeer. 1791–1864, Harmonie 2001, č. 8, s. 18–20.

 

Nejedlého kritika Dvořáka – operního skladatele, Opus musicum XXXII, 2000, č. 6, s. 13–20.

 

Robert ďábel ve Státní opeře, Harmonie 2000, č. 1, s. 26–27.

 

Fibichovo erotické období (K Náladám, dojmům a upomínkám, in: Václav Petrbok (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století [17. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1997], Praha 1999, s. 114–123. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Hudební salon a salonní hudba, in: Helena Lorenzová-Taťána Petrasová (ed.), Salony v české kultuře 19. století [18. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1998], Praha 1999, s. 47–54. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Giacomo Meyerbeer: Robert ďábel. Robert le Diable, Praha 1999, 123 s. [program a libreto divadelního představení ve Státní opěře]

 

Ottlová, Marta – Milan Pospíšil (ed.), Sacrum et profanum [13. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1993], Praha 1998, 241 s.

 

Bezbožnost na posvátném místě (v Dvořákově opeře Dimitrij), in: ibidem, s. 96–106.

 

Vampire auf der französischen Bühne, in: Allmuth Behrendt – Matthias T. Vogt (ed.), Heinrich August Marschner, Bericht über das Zittauer Marschner–Symposium, Leipzig 1998, s. 57–65. (Kulturelle Infrastruktur 5)

 

Pospíšil, Milan, Marschners Opernballaden (Der Vampyr, Hans Heiling), in: ibidem, s. 67–72.

 

Meyerbeer und die tschechische Oper des 19. Jahrhunderts, in: Sieghart Döhring –Arnold Jacobshagen (ed.), Meyerbeer und das europäische Musiktheater, Laaber 1998, s. 407–441. (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 16)

 

Ballabile delle larve. Eine unbekannte Quelle aus den Beständen des Nationalmuseums in Prag zur Regie und Choreographie des Nonnenballets aus Robert le Diable”, in: Gunhild Oberzaucher-Schüller – Hans Moeller (ed.), Meyerbeer und der Tanz, Feldkirchen bei München – Paderborn 1998, s. 286–294. (Meyerbeer-Studien 2), (spolu s Martou Ottlovou)

 

Smetanovy ústupky obecenstvu, in: Kristina Kaiserová – Ivan Martinovský (ed.), Umění a veřejnost v 19. století [16. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1996], Ústí nad Labem 1998, s. 63–68. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Zprofanovaný Prorok, Harmonie 1998, č. 11, s. 13.

 

Bedřich Smetana a jeho doba. Vybrané studie, Praha 1997, 150 s. (Knižnice Dějin a současnosti 4), (spolu s Martou Ottlovou)

 

Meyerbeer a česká opera 19. století, Hudební věda XXXIV, 1997, č. 4, s. 375 –403.

 

Velká opera, in: Jiří Fukač – Jiří Vysloužil (ed.), Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 987–988. (spolu s Martou Ottlovou a s Jiřím Fukačem)

 

Ballabile delle larve. Un Unknown Source from the Collection of the National Museum in Prague Regarding Stage Direction and Choreography for the „Ballet des nonnes” from the Opera Robert le diable by Giacomo Meyerbeer”, in: Miscellanea musicologica. Sborník prací Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy XXXV, Praha 1996, s. 97–155. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Dvořák’s Dimitrij – A Challenge to Editors, in: David R. Beveridge (ed.), Rethinking Dvořák, Oxford 1996, s. 99–105.

 

Problémy edice české opery 19. století na příkladě Šeborových Templářů na Moravě, in: Alena Burešová – Jan Vičar (ed.), Kritické edice hudebních památek. Konference katedry muzikologie FF UP v Olomouci v letech 1993 a 1994, Olomouc 1996, s. 69–72.

 

Habsburk a Přemyslovec očima Franze Grillparzera, in: Zdeněk Hojda – Roman Prahl (ed.), Český lev a rakouský orel v 19. století [14. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1994), Praha 1996, s. 90–97.

 

Verdi – ,harmoniste ? la façon de Meyerbeer?, in: Sieg­hart Döhring – Jürgen Schläder (ed.), Giacomo Meyerbeer – Musik als Welterfahrung. Heinz Becker zum 70. Geburtstag, München 1995, s. 199–222.

 

Bedřich Smetana as Viewed by Eliška Krásnohorská, in: Olga Mojžíšová - Ottlová, Marta (ed.), Bedřich Smetana 1824-1884, Praha 1995, s. 62–75.

 

Dramaturgie des ersten Aktes der Oper Tajemství, in: ibidem, s. 224–231.

 

Bedřich Smetana v pojetí Elišky Krásnohorské‚ Hudební věda XXXII, 1995, č. 1, s. 42–54.

 

Habsburk a Přemyslovec očima Franze Grillparzera, Dějiny a současnost XVII, 1995, č. 2, s. 20 –23.

 

Korunovační opera Ferdinanda V. Giacomo Meyerbeer: Il crociato in Egitto, in: Pražské slavnosti a výstavy, Praha 1995, s. 187–195. (Documenta Pragensia 12)

 

(rec.), Herbert Schneider – Nicole Wild: La Muette de Portici. Kritische Ausgabe des Librettos und Dokumentation der Ersten Inszenierung, Hudební věda XXXII, 1996, č. 3, s. 325–326.

 

Antonín Dvořák 1841-1991. Report of the International Musicological Congress Dobříš 17th-20th September 1991, Praha 1994, 311 s.  (spolu s Martou Ottlovou)

 

The Evolution of the Libretto Suitable for Operatic Treatment in Dvořák's Grand Opera, in: ibidem, s. 251–262.

 

Rozkošný, Josef Richard: Svatojanské proudy, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters V, hrsg. v. Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth unter Leitung v. Sieghart Döhring, München – Zürich 1994, sv. 5, s. 467–468.

 

Šebor, Karel: Templáři na Moravě, Nevěsta husitská”, in: ibidem, s. 683–685.

 

Dramaturgie Dvořákovy velké operní formy. Duet Mariny a Dimitrije z opery Dimitrij, in: Jitka Brabcová – Jarmil Burghauser (ed.), Antonín Dvořák – dramatik. Pelhřimov – Praha 1994, s. 145–165.

 

Motive der tschechischen Dvořák-Kritik am Anfang des 20. Jahrhunderts, in: Klaus Döge - Peter Jost (ed.), Dvořák-Studien, Mainz 1994, s. 211–216. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Znáte Meyerbeera, Tvar V, 1994, č. 8, s. 10.

 

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan (ed.), Umění a civilizace jako divadlo světa [11. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1991], Praha 1993, 219 s.

 

Meyerbeerovo operní divadlo světa v Čechách, in: ibidem, s. 146–156. (spolu s Martou Ottlovou)

 

L’opéra tch?que et wagnérisme, in: Guy Erisman (ed.), Actes du symposium Cosmopolitisme et nationalisme en musique. Prague 26. - 26. septembre 1992, Paris 1993, s. 53–59. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Česká opera a wagnerismus, in: Miloslav Pudlák (ed.), Sborník referátů z česko-francouzské konference Nacionalismus a kosmopolitismus v hudbě pořádané v Praze 25. 9. - 26. 9. 1992 společností Mouvement Janáček a Ústavem pro hudební vědu AV ČR, Praha1993, s. 43-49.

 

Konce ideje české národní hudby, in: Petr Čornej – Roman Prahl (ed.), Čechy a Evropa v kultuře 19. století [10. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1990], Praha 1993, s. 81–86. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Dimitri, le grand opéra de Dvorak, in: Colloque Dvorak. Macon - 24, 25, 26 novembre 1991. Vanves 1992, s. 11–15.

 

Il Crociato in Egitto als Krönungsoper für den Böhmischen König Ferdinand V. in Prag 1836, in: Hans John - Günter Stephan (ed.), Wissenschaftliche Konferenz im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele 1991 zum Thema: "Giacomo Meyerbeer (1791-1864) Große Oper - Deutsche Oper, Dresden [1992], s.151–162. (Heft Nr. 24 der Schriftenreihe der Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber", Dresden)

 

Dramaturgie Dvořákovy velké opery, Hudební věda XXIX, 1992, č. 2, s. 118–127.

 

Bendl, Karel, in: Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Opera I, London 1992, přetisk 1994, s. 402–403.

 

Hřímalý Vojtěch, in: ibidem, II, s. 759.

 

Rozkošný, Josef Richard, in: ibidem, IV, s. 77–78.

 

Šebor, Karel Richard, in: ibidem, IV, s. 293-294. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Trneček, Hanuš, in: ibidem, IV, s. 821. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Zavertal Ladislao, in: ibidem, IV, s. 1219. (spolu s Martou Ottlovou)

 

Italská opera v kontextu české národní opery, in: Miscellanea musicologica. Sborník prací katedry hudební vědy na filozofické fakultě Univerzity Karlovy XXXIII, Praha 1992, s. 33–68.

 

Meyerbeerovy dopisy v českých archivech, Hudební věda XXVIII, 1991, č. 3, s. 257–265

 

Der Opernkomponist Antonín Dvořák, in: Norbert Bolín (ed.), Europäisches Musikfest Stuttgart 17. 8.–8. 9. 1991. Almanach. Stuttgart 1991, s. 196–210.

 

Francouzská opera v kontextu české národní opery. Smetanovy Dvě vdovy, in: Ottlová, Marta (ed.), Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění [9. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1989], Praha 1991, s. 156–167. (spolu s Martou Ottlovou)

 

L´opera italiana e l´opera nazionale ceca, Biblioteca teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo. Nuova serie, 1991, č. 22–23, s. 17–51.

 

POKRAČOVAT

 

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, „Grand Opéra auf kleiner Bühne”, in: Angelo Pompillio – Donatella Restani – Lorenzo Bianconi – Franco Alberto Gallo (ed.), Atti del XIV congresso della Societ? internazionale di musicologia. Trasmissione e ricezione delle forme di cultura musicale, III, : Free Papers, Torino: EDT 1990, s. 859-866.

 

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, „K motivům českého wagnerismu a antiwagnerismu”, in: Milena Freimanová (ed.), Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Doba Bedřicha Smetany (Studie a materiály Národní galerie III) [4. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1984], Praha 1988, s. 137-154.

 

Milan Pospíšil, Giacomo Meyerbeer: Hugenoti [průvodní text k nahrávce kompletní opery], Praha: Supraphon 1988, s. 4-10.

 

Pospíšil, Milan, „Dvořáks Dimitrij als Editionsproblem”, in: Michael Arndt - Michael Walter (ed.), Jahrbuch für Opernforschung 1986, Frankfurt a.M.: Peter Lang 1987, s. 87-108.

 

Pospíšil, Milan, „Dvořák, Antonín: Dimitrij”, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Hrsg. v. Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth unter Leitung v. Sieghart Döhring, München – Zürich: Piper 1987, sv. 2, s. 94-98.

 

Pospíšil, Milan, „Vojenský kolorit v české opeře 19. století”, in: Documenta Pragensia. Sborník materiálií z Archivu hlavního města Prahy VI/2, Praha: Archiv hlavního města Prahy 1986, s. 398-405.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „Zu den Motiven des tschechischen Wanerianismus und Antiwagnerianismus”, in: Horst Seeger (ed.), Oper heute 9, Berlin: Henschel Verlag 1986, s. 165-182.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „Oper und Spektakel im 19. Jahrhundert”, Die Musikforschung 38, 1985, č. 1, s. 1-8.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, Opera a podívaná v 19. století, in: Milena Freimanová (ed.), Divadlo v české kultuře 19. století (Studie a materiály Národní galerie II) [3. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1983], Praha: Národní galerie 1985, s. 144-153.

Pospíšil, Milan, „Dvořákova operní představivost”, Opus musicum 16, 1984, č. 6, s. 182-185.

 

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, „Místo úvodu” [pojem grand opéra], Hudební věda 21, 1984, č. 4, s. 291-292.

 

Pospíšil, Milan, „Dramatická úloha Meyerbeerovy harmonie”, Hudební věda 21, 1984,č. 4, s. 323-338.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „Smetanův Meyerbeer”, Hudební věda 21, 1984, č. 4, s. 355-363.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „Zur Problematik der tschechischen historischen Oper des 19. Jahrhunderts”, in: Rudolf Pečman (ed.), Colloquium The Musical Theatre Brno 1980, Brno: Mezinárodní hudební festival 1984, s. 267-281.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „K motivům českého wagnerismu a antiwagnerismu”, Opus musicum 16, 1984, č. 7, s. 200-206.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „Smetana-Festival in Plzeň”, Musik und Gesellschaft, 34, 1984, č. 6, s. 304-306.

 

Pospíšil, Milan, „Der positive Beitrag der französischen ”Grand Opéra” zur europäischen Opernentwicklung”, in: Günter Stephan - Hans John (ed.), 2. Romantikkonferenz 1982. Die Rolle der romantischen Musik bei der Herausbildung eines demokratischen Nationalbewußtseins. Teil 2: Die romantische Oper im 19. Jahrhundert (Schriftenreihe der Hochschule für Musik ”Carl Maria von Weber” Dresden, 3. Sonderheft), Dresden: Hochschule für Musik ”Carl Maria von Weber” s.a. [1983], s. 78-81.

 

Pospíšil, Milan, „Werke des Bayreuther Meisters auf den Bühnen der ČSSR”, Musik und Gesellschaft 33, 1983, č. 12, s. 717-719.

 

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, „Operní libreto jako modifikace dramatu” [Fibichova opera Bouře], in: Rudolf Pečman (ed.), Hudba a literatura. Sympozium ve Frýdku-Místku 20. –21. listopadu 1981, Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum 1983, s. 36-39.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „Proměny hudby v městské společnosti 19. století”, in: Milena Freimanová (ed.), Město v české kultuře 19. století (Studie a materiály Národní galerie I) [2. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1982], Praha: Národní galerie v Praze 1983,

s. 93-100.

 

Pospíšil, Milan, „A Contemporary of Smetana”, Opera [London] 33, 1982, č. 2, s. 184-185.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „Smetanas Libuše. Der tschechische Historismus und die Oper des 19. Jahrhunderts”, in: Jürgen Schläder – Reinhold Quandt (ed.), Festschrift Heinz Becker zum 60. Geburtstag, Laaber: Laaber Verlag 1982, s. 237-248.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „K problematice české historické opery 19. století”, Hudební rozhledy 34, 1981, č. 4, s. 169-172

 

Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan, „Zur Frage des Tschechischen in der Musik des 19. Jahrhunderts”, in: Rudolf Pečman (ed.), Music of the Slavonic Nations and its Influence upon European Musical Culture, Brno: Česká hudební společnost 1981, s. 99-104.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, [texty k programům, které autoři připravili pro I. ročník Smetanova festivalu], in: Antonín Špelda (ed.), Smetanův festival Plzeň 1981, Plzeň: Park kultury a oddechu v Plzni, s. 3-16.

 

Pospíšil, Milan, „Balada v české opeře 19. století”, Hudební věda 16, 1979, č. 1, s. 3-25.

 

Ottlová, Marta - Pospíšil, Milan, „K otázce českosti v hudbě 19. století”, Opus musicum 11, 1979, č. 4, s. 101-103.

 

Pospíšil, Milan, „Die Stellungnahmen zur Revolutionsproblematik, dargestellt an Wandlungen des historischen Stoffes bei Chénier und Meyerbeer”, in: Rudolf Pečman (ed.), Colloquia musicologica Brno 1976 & 1977, Brno: Mezinárodní hudební festival 1978, s. 498-505.

 

Pospíšil, Milan, „Pokus o Meyerbeera”, Opus musicum 7, 1975, č. 5, s. 150-154.

 

Pospíšil, Milan, „Christhard Frese: Dramaturgie der großen Opern Giacomo Meyerbeers.

Robert Lienau, Berlin – Lichterfelde 1970, 308 s.”, Hudební věda 10, 1973, č. 3, s. 254-256.

 

Pospíšil, Milan, „Dvořák dramatik”, Literární noviny 15, 1966, č. 40, s. 3.

 

 

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist