Plzeňské sympozia

PhDr. Vladimír Macura, DrCs.

1945, Ostrava - 1999, Praha

literární historik a teoretik, semiolog, překladatel a beletrista

 

Badatelské zaměření: česká a světová, (zejména estonská literatura) 19. a 20. století

 

1963-1968 studium češtiny a angličtiny, Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

od roku 1968 postupně přispíval do časopisů Nové svobody, Ostravského kulturního zpravodaje, Červeného květu, České literatury, Orientace

1969 PhDr. na základě diplomové práce Neologismus ve struktuře Halasova díla

1969-1971 studijní stáž Ústav české a světové literatury Československé akadeie věd  (ÚČL ČSAV)

1969 - 1999 ÚČL ČSAV (od roku 1999 ÚČL AV ČR, Ústav české literatury Akademie věd České republiky)

1977 hesla pro Slovník Spisovatelů. Sovětský svaz I, II; Slovník literárních směrů a skupin (ročení 1976) a Slovník literární teorie (přeprac. 1984)

197x doplnit-1989 přispíval do České literatury (především recenze a studie) v Zemědělských novinách (pravidelná spolupráce 1972–1987), Nových knihách, Listech Klubu přátel poezie, Tvorbě, Kmeni, Literárním měsíčníku, Českém jazyku a literatuře, Slavii, Světové literatuře, Revue svetovej literatúry (Bratislava)

1974 založení spolku přátel a propagátorů kultury Pobaltí Baltský svaz spolu s Vladimírem Novotným a vydávání samizdatového časopisu Läänemere Liidu. Spolek byl oficiálně registrován roku 1993.

1987 CSc. Poetika české socialistické literatury

1989 jedním ze zakladatelů Obce spisovatelů a Hejna českých spisovatelů Mamut

od roku 1989 psal do mnoha domácích (Tvaru, České literatury, Lidových novin, Literárních novin, ROKu, Iniciál, bulletinu Česko-estonského klubu Baltica) a zahraničních periodik (Umana, Itálie; S–European Journal for Semiotic Studies, Vídeň; Czechoslovak and Central European Journal, New York; Bohemia, Mnichov; Literaturna misăl, Sofie; Literatura na świecie, Varšava; Zagadnienia rodzajów literackich, Lodž; Slovenských pohľadů, Slovensko; Keel ja Kirjandus, Sirp ja VasarLooming, Tallinn

1992- 1999 cyklus historických próz Informátor, Komandant, Guvernantka, Medikus (společně 1999)

1993 DrSc., na základě práce České obrození jako kulturní typ

 

Redakční a autorský podíl na Slovníku děl světové literatury (1988) a

Průvodce po světové literární teorii (1988)

Překlady

 

 

Organizování plzenských sympozií k problematice 19. století se účastnil od roku 19xx. Přispěl především tématy, která souvisela s jeho knihou Znamení zrodu (1983, 1995), věnovanou kultuře národního obrození a její ideologii. Její základní přístup k obrozenskému procesu jako kulturnímu typu poznamenanému umělostí, mystifikací a hrou se promítl v řadě jeho příspěvků.

 

Bibliografie (výběrová)

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist