Plzeňské sympozia

Doc. PhDr. Marta Ottlová

 

1946, Kladno

muzikoložka

 

Badatelské zaměření: česká a evropská hudba 19. století, dějiny opery a libreta, recepce hudby 19. století

 

od roku 2005 hostující profesor na New York University in Prague

od roku 2006 docentka Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

2005 habilitace pro obor hudební věda Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na základě práce Jiné pohledy. Deset muzikologických kapitol k problematice 19. století

1994, 2004 vědecký garant mezinárodních konferencí k výročí B. Smetany

1994 – dosud editorka sborníku Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Miscellanea musicologica; členkou mezinárodního týmu vydávající dílo Giacomo Meyerbeera

1991 vědecký garant mezinárodních konferencí k výročí Antonína Dvořáka

1991– dosud přednáší vÚstavu hudební vědy UK

1981 spoluzakládala mezioborové sympozium k problematice 19. století v Plzni

1971–1990 členka české skupiny a redaktorka mezinárodního projektu RILM (světová bibliografie muzikologické literatury vydávaná City University of New York, zde publikovala na tisíc abstrakt z české hudebně vědné literatury)

1971–1992 působila v Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd (od roku 1991 Ústavu pro hudební vědu Akademie věd České republiky)

1970–1972 postgraduální studium hudební teorie na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze

1971 PhDr., na základě rigorózní zkoušky a práce Tektonické problémy ve studijních skladbách Bedřicha Smetany

1965–1970 studium dějin hudby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

Bibliografie (výběrová)

 

Idea slovanské hudby, in: Zdeněk Hojda - Marta Ottlová – Roman Prahl (ed.), Slovanství a česká kultura 19. století. Sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 24. – 26. února 2006, Praha 2006, s. 172-182.

(s Milanem Pospíšilem)

 

Jelen Alois, Kittl Jan Friedrich, Pivoda František, Rozkošný Josef Richard, Smetana Bedřich, Šebor Karel, Trneček Hanuš, Zavrtal Ladislav, in: Jitka Ludvová a kolektiv, Hudební divadlo v českých zemích: osobnosti 19. století, Praha 2006, s. 239-240, 265-268, 403-406, 452-454, 487-502, 533-536, 581-582, 632.

 

Die Ballade in Dvořáks und Kvapils Rusalka, in: Thomas Betzwieser... (ed.), Bühnenklänge. Festschrift für Sieghart Döhring zum 65. Geburtstag, , München 2005, s. 265 – 278.

 

Richard Wagner a Bedřich Smetana. Malá úvaha na staré téma, in: Pavel Petráněk (ed.),  Richard Wagner a česká kultura, Praha 2005, s. 221-238.

 

Libreto v proměnách staletí. La parola scenica. Verdi a jeho libretisté, Harmonie , 2005, č. 6, s. 22-23.

 

Libreto v proměnách staletí. Znějící mlčení. Richard Wagner – libretista, Harmonie, 2005, č. 7, s. 24-25.

 

Hold české hudby. Smetanovy skladby ve vztahu k habsburské dynastii, in: Jiří Rak – Vít Vlnas (ed.), Habsburské století 1791 – 1914, Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii, Praha 2004, s. 61-75, 94.

 

Eine Bemerkung zur Konzeption von Le Pardon de Ploërmel, in: Arnold Jacobshagen – Milan Pospíšil (ed.), Meyerbeer und die Opéra comique, Laaber: Laaber-Verlag 2004, s. 314-317.

 

Schönbergův výrok o Smetanovi,  Hudební věda  XLI, 2004, č. 1-2, s. 63-68.

 

Giacomo Meyerbeer v Praze 19. století. Příspěvek k dějinám recepce, in: Helena Spurná (ed.),  Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární texty, Praha 2004, s. 133-160.

 

Offenbachův vstup na českou scénu, in: tamtéž, s. 161-170.

 

Soukromé hudební školy v Praze 19. století a otázka české školy operní, in: Kateřina Bláhová – Václav Petrbok, Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 4. – 6. března 2004, Praha 2004, s. 430-438 (s Milanem Pospíšilem)

 

Skladatel měsíce. Bedřich Smetana 2. března 1824 – 12. května 1884,  Harmonie, 2004, č. 3, s. 30-33.

 

Bedřich Smetana. 2nd March 1824 – 12th May 1884, Czech Music, 2004, č. 1, s. 1-8.

 

Offenbach´s Arrival on the Czech Stage, in: Milan Pospíšil... (ed.),  Le rayonnement de l´opéra-comique en Europe au XIXe si?cle. Actes du colloque international de musicologie tenu ? Prague 12 – 14 mai 1999, Praha 2003, s. 265-275.

 

French Comedy and the Czech Opera. Smetana´s Dvě vdovy (The Two Widows), in: tamtéž,  s. 461-475. (s Milanem Pospíšilem)

 

Náboženství a divadlo. K pražské recepci Meyerbeerovy historické opery, in: Zdeněk Hojda – Roman Prahl (ed.), Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků  z 22. sympozia k problematice 19. století Plzeň, 7. – 9. března 2002,  Praha 2003, s. 155-160.

 

Slovo prostředkující hudbu. K pražským fejetonům Augusta Wilhelma Ambrose, in: Kateřina Bláhová (ed.), Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8. – 10. března 2001, Praha 2002, s. 421-429. (s  Milanem Pospíšilem)

 

Ein Beitrag zur Wagner-Rezeption im Prag des 19. Jahrhunderts, in: Klaus Döge - Christa Jost -  Peter Jost (ed.), „Schlagen Sie die Kraft der Reflexion nicht zu gering an“. Beiträge zu Richard Wagners Denken, Werk und Wirken, Mainz 2002, s. 128-134 (s Milanem Pospíšilem)

 

Giacomo Meyerbeer im Böhmen des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte, in: Sybille Dahms - Manuela Jahrmärker -  Gunhild Oberzaucher-Schüller (ed.), Meyerbeers Bühne im Gefüge der Künste, Feldkirchen bei München 2002, s. 364-381.

 

Balada v Dvořákově a Kvapilově Rusalce, Hudební věda IXL, 2002, č. 4, s. 351-360.

 

Smetana, Bedřich, in: Stanley Sadie – John Tyrrell (ed.), The New Grove Dictionary of Music ad Musicians XXIII, London 2001, s. 537-542, 545-548, 549-553,

 

Eine unbekannte Quelle zu Angelo Neumann, in: Alena Jakubcová – Jitka Ludvová – Václav Maidl (ed.), Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen,  Prag 2001, s. 397-402.

 

Smetanův Dalibor jako tragická opera, in: Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (ed.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století Plzeň, 9. – 11. března 2000, Praha 2001, s. 230-237.

 

Smetana. Komorní dílo, in: Mistři klasické hudby, sv. 54, Praha 2001, s. 864-865, 868-871, 874-880

 

Jiný svět hudby přelomu století, Hudební věda XXXVII, 2000, č. 1-2, s. 77-86.

 

Průvodce. Muzeum Bedřicha Smetany [katalog stálé expozice včetně  edice vystavených textů a jejich překladů],  Praha 2000, 69 s. (s Olgou Mojžíšovou)

Německy: Museumsführer. Bedřich-Smetana-Museum [katalog stálé expozice včetně  edice vystavených  textů a  jejich překladů], Praha 2000, 70 s.

Anglicky: A Guidebook. The Bedřich Smetana Museum, Praha 1999, 70 s.

 

Musik als „andere Welt“, in: Edwin Becker -  Roman Prahl -  Petr Wittlich (ed.),  Prag 1900. Poesie und Extase, Amsterdam - Zwolle 1999, s. 31-37, 215-216.

Anglicky: Music - ´another world´, in: Edwin Becker -  Roman Prahl -  Petr Wittlich (ed.), Prague 1900. Poetry and ecstasy, Amsterdam - Zwolle 1999, s. 31-37, 215-216.

Holandsky: Muziek als „andere Welld“, in: Edwin Becker -  Roman Prahl -  Petr Wittlich (ed.), Praag. Poëzie en extase, Amsterdam - Zwolle 1999, s. 31-37, 215-216.

 

První Meyerbeerův portrét v českém jazyce a zpracování legendy o Robertu ďáblovi, in: Milan Pospíšil (ed.), Giacomo Meyerbeer, Robert ďábel,  Praha 1999, s. 37-42, tamtéž anglicky s. 94-99 a německy s. 115-120.

 

Fibichovo erotické období (K Náladám, dojmům a upomínkám), in: Václav Petrbok (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století. Sborník ze 17. sympozia pořádaného Archivem města Plzně a Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve dnech 6.–8. března v rámci Smetanovských dnů v Plzni. Praha 1999, s. 114-123 (s Milanem Pospíšilem)

 

Hudební salon a salonní hudba, in: Helena Lorenzová – Taťána Petrasová, Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 12.–14. března 1998. Praha 1999, s. 47-54 (s Milanem Pospíšilem)

 

Smetana. Má vlast, Mistři klasické hudby, sv. 6, Praha [1999], s. 80-81, 84-87, 90-96.

 

Marta Ottlová - Milan Pospíšil (ed.), Sacrum et profanum. Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia k problematice 19. století, pořádaného v rámci Smetanovských dnů ve dnech 11. – 13. března 1993 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Ústavem hudební vědy FF UK a Ústavem pro hudební vědu AV ČR. Praha 1998, 242 s.

 

Ballabile delle larve. Eine unbekannte Quelle aus den Beständen des Nationalmuseums in Prag zur Regie und Choreographie des Nonnenballets aus Robert le Diable, in: Gunhild Oberzaucher-Schüller – Hans Moeller (ed.), Meyerbeer und der Tanz,  Feldkirchen bei München 1998, s. 286-294. (spolu s Milanem Pospíšilem)

 

Oper und Traum: Le Pardon de Ploërmel, in: Sieghart Döhring – Arnold Jacobshagen (ed.), Meyerbeer und das europäische Musiktheater, Laaber 1998, s. 127-133.

 

Smetanovy ústupky obecenstvu, in: Kristina Kaiserová – Ivan Martinovský (ed.), Umění a veřejnost v 19. století. Sborník příspěvků ze symposia pořádaného 7. a 8. března 1996 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Archivem města Plzně ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Ústí nad Labem 1998, s. 63-68.

(s Milanem Pospíšilem)

 

Opera a sen: Le Pardon de Ploërmel (Dinorah), Hudební věda XXXV, č. 1, 1998, s. 72-78.

 

Bedřich Smetana a jeho doba. Vybrané studie. Praha 1997, 148 s. (s Milanem Pospíšilem)

 

Ballabile delle larve. An Unknown Source from the Collections of the National Museum in Prague Regarding Stage Direction and Choreography for the ´Ballet des nonnes´ from the Opera Robert le diable by Giacomo Meyerbeer. Miscellanea musicologica XXXV. Ed. Marta Ottlová. Sborník prací Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha 1996, s. 97-155 (s Milanem Pospíšilem)

 

The ´Dvořák Battles´ in Bohemia: Czech Criticism of Antonín Dvořák, 1911-15, in: David Beveridge (ed.), Rethinking Dvořák. Views from Five Countries, Oxford 1996, s. 125-133.

 

Problémy se Smetanovou Triumfální symfonií, in: Zdeněk Hojda - Roman Prahl (ed.), Český lev a rakouský orel v 19. století. Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert. Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia, pořádaného ve dnech 10.–12. března 1994 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Národní galerii v Praze ve spolupráci s Rakouským kulturním institutem v Praze a Rakouským ústavem pro střední a jihovýchodní Evropou, odbočka v Brně. Praha: KLP 1996, s. 37-46.

 

Smetanas Triumph-Symphonie, in: Olga Mojžíšová – Marta Ottlová (ed.), Bedřich Smetana 1824 – 1884.  Report of the International Musicological Conference, Praha 24th – 26th May 1994. Praha 1995, s. 91-101.

 

Zwei kleine Meyerbeeriana: 1. Das erste Meyerbeer-Bild in tschechischer Sprache und der Robert-Stoff in Böhmen. 2. Ein anderer Schattentanz,   in: Sieghart  Döhring – Jürgen Schläder (ed.), Giacomo Meyerbeer – Musik als Welterfahrung. Heinz Becker zum 70. Geburtstag, München 1995, s. 183-197.

 

Smetanova Triumfální symfonie, Hudební věda XXXII, 1995, č. 1, s. 27-33.

 

Motive der tschechischen Dvořák-Kritik am Anfang des 20. Jahrhunderts, in: Klaus Döge - Peter Jost (ed.), Dvořák-Studien, Mainz 1994, s. 211-216. (s  Milanem Pospíšilem)

 

Smetana und Dvořák. Anhand der ersten Sätze aus den letzten Streichquartetten, in: Milan Pospíšil - Marta Ottlová (ed.), Antonín Dvořák 1841 - 1991. Report of the International Musicological Congress Dobříš 17th - 20th September 1991. Praha 1994, s. 103-113.

 

Addendum, in: Jan Smaczny, Daily Repertoire of the Provisional Theatre Opera in Prague. Chronologicall list,  Miscellanea musicologica. ed. Marta Ottlová. Sborník prací Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy XXXIV, 1994, s. 9-139.

 

Česká opera a wagnerismus, in: Miloslav Pudlák (ed.), Sborník referátů z česko-francouzské konference Nacionalismus a kosmopolitismus v  hudbě pořádané v Praze 25. 9. - 26. 9.1992 společností Mouvement Janáček a Ústavem pro hudební vědu AV ČR. Praha 1993, s. 43-49. (s Milanem Pospíšilem)

Francouzsky jako L´ opera ch?que et wagnérisme, in: Actes du symposium Cosmopolitisme et nationalisme en musique. Prague 26. - 26. septembre 1992, ed. Guy Erisman,  Paris, No spécial, Mars 1993, s. 53-59.

 

Konce ideje české národní hudby, in: Petr Čornej – Roman Prahl (ed.), Čechy a Evropa v kultuře 19. století. Praha 1993, s. 81-86. (s Milanem Pospíšilem)

 

Meyerbeerovo operní divadlo světa v Čechách, in: Marta Ottlová - Milan Pospíšil (ed.), Umění a civilizace jako divadlo světa. Praha 1993, s. 146-156. (s Milanem Pospíšilem)

 

Italská opera v kontextu české národní opery, in: Miscellanea musicologica. Sborník prací katedry hudební vědy na filozofické fakultě Univerzity Karlovy XXXIII, ed. Jaromír Černý, Praha: Karolinum 1992, s. 33-68. (s Milanem Pospíšilem)

 

Smetana a Dvořák. Na materiálu prvních vět posledních kvartetů, Hudební věda XXIX, 1992, č. 2, s. 110-117.

 

Francouzská opera v kontextu české národní opery. Smetanovy Dvě vdovy, in: Marta Ottlová (ed.), Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. Praha 1991,  s. 156-167. (s Milanem Pospíšilem)

 

L´opera italiana e l´opera  nazionale ceca, Biblioteca teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo. Nuova serie, 1991, č 22-23, s. 17-51. (s Milanem Pospíšilem)

 

Marta Ottlová (ed.), Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál. století, Praha 1990, 262 s., obr. příl.

 

Grand Opéra auf kleiner Bühne, in: Angelo Pompillio,... (ed.), Atti del XIV congresso della Societ? internazionale di musicologia. Transmissione e recezione delle forme di cultura musicale, III, Free Papers, Torino 1990, s. 859-866. (s Milanem Pospíšilem)

 

K motivům českého wagnerismu a antiwagnerismu, in: ), Milena Freimanová (ed.), Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Doba Bedřicha Smetany. Praha 1988, s. 137-154. (s  Milanem Pospíšilem)

 

Marta Ottlová (ed.), Průmysl a technika v novodobé české kultuře. Praha 1988, 309 s., obr. příl.

 

Zu den Motiven des tschechischen Wagnerianismus und Antiwagnerianismus, in: Horst Seeger (ed.), Oper heute. Ein Almanach der Musikbühne 9, ed., Berlin 1986, s. 165-182. (s Milanem Pospíšilem)

 

 

Oper und Spektakel im 19. Jahrhundert, Die Musikforschung XXXVIII, 1985, č. 1, s. 1-8 (s Milanem Pospíšilem)

 

Opera a podívaná v 19. století, in: Milena Freimanová (ed.), Divadlo v české kultuře 19. století (Studie a materiály Národní galerie II) Praha 1985, s. 144-153. (s Milanem Pospíšilem)

 

Rola wielkiej opery francuskiej w rozwoju czeskiej opery narodovej, Muzyka XXVIII, 1984, č. 4, s. 45-50

 

Zur Problematik der tschechischen historischen Oper des 19. Jahrhunderts, in: Rudolf Pečman (ed.), Colloquium The Musical Theatre Brno 1980, Brno 1984, s. 267-281. (s Milanem Pospíšilem)

 

Místo úvodu [heslo grand opéra], Hudební věda 21, 1984, č. 4, s. 291-292. (s Milanem Pospíšilem)

 

Smetanův Meyerbeer, Hudební věda XXI, 1984, č. 4, s. 355-363. (s Milanem Pospíšilem)  

 

šifra mo, Bedřich Smetana. Prodaná nevěsta. Nejstarší filmové zpracování. Němý film z roku 1922 [program pro Smetanův festival 19884], Plzeň 1984, 4 s.,

 

Koncert árií z oper Smetanových současníků [program koncertu ze zapomenutých oper pro Smetanův festival, připravený autory včetně notového materiálu], Plzeň 1984,  11 s.  (s  Milanem Pospíšilem)

 

Die französische Grand Opéra in der Entwicklung der tschechischen Nationaloper,  in: Günter Stephan - Hans John (ed.), 2.  Romantikkonferenz 1982.  Die Rolle der romantischen Musik bei der Herausbildung eines demokratischen Nationalbewußtseins. Teil 2: Die romantische Oper im 19. Jahrhundert, Dresden b.r. [1983], s. 82-90.

 

Operní libreto jako modifikace dramatu [Fibichova opera Bouře], in: Rudolf Pečman (ed.), Hudba a literatura. Sympozium ve Frýdku-Místku 20. –21. listopadu 1981, Frýdek-Místek 1983, s. 36-39. (s Milanem Pospíšilem)

 

Proměny hudby v městské společnosti 19. století, in: Milena Freimanová (ed.), Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 93-100. (s Milanem Pospíšilem)

 

Smetanas Libuše. Der tschechische Historismus und die Oper des 19. Jahrhunderts, in: Jürgen Schläder – Reinhold Quandt (ed.), Festschrift Heinz Becker zum 60. Geburtstag, Laaber 1982, s. 237-248. (s Milanem Pospíšilem)

 

K problematice české historické opery 19. století, Hudební rozhledy XXXIV, 1981, č. 4, s. 169-172. (s Milanem Pospíšilem)

 

Zur Frage des Tschechischen in der Musik des 19. Jahrhunderts, in: Rudolf Pečman (ed.), Music of the Slavonic Nations and its Influence upon European Musical Culture, Brno 1981, s. 99-104. (s Milanem Pospíšilem)

 

Český historismus a opera 19. století. Smetanova Libuše, in: Tomáš Vlček (ed.), Historické vědomí v českém umění 19. století. Praha 1981, s. 83-99. (s Milanem Pospíšilem)

 

Zrod nového festivalu [o nově vzniklém Smetanově festivalu a sympoziu k problematice 19. století v Plzni], Gramorevue XVII, 1981, č. 2, s. 3.

 

Karel Šebor. Templáři na Moravě. Historicko-romantická opera o 3 jednáních na slova Karla Sabiny. Libreto,  vydali a text do programu ke koncertnímu provedení opery připravili Marta Ottlová – Milan Pospíšil, Litomyšl 1981.

 

K otázce českosti v hudbě 19. století, Opus musicum XI, 1979, č. 4, s. 101-103. (s Milanem Pospíšilem)

 

Uvažování nad situací v českém hudebně vědném bádání o 19. století, Hudební věda XV, 1978, č. 2, s. 103-118 (s Milanem Pospíšilem)

 

Tektonické problémy ve Smetanových studijních skladbách, Hudební věda XI, 1974, č. 2, s. 150-161.

 

Smetanovy studijní pochody z roku 1845, in: Jiří Bajer (ed.), Česká hudba světu, svět české hudbě, Praha 1974, s. 20-37.

           

Smetanova Sonáta g moll, Hudební rozhledy XXIV, 1971, č. 2, s. 69-78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist