Plzeňské sympozia

PhDr. Jan Randák, Ph.D

1977, historik badatelské zaměření: české dějiny 19. a 20. století Vzdělání: 1992-1996 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou 1996 - 2002 Přírodovědecká fakulta UK, obor geografie - historie 2002 - 2006 interní doktorand na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK, Seminář českých novověkých dějin 2005 - 2007 externí spolupracovník Českého rozhlasu – Leonardo 2007 – odborný asistent Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK v Praze 2007 – člen redakční rady Sborníku Archivu Ministerstva vnitra 2007 – externí vyučující na Západočeské univerzitě v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra antropologických a historických věd 2009 – člen redakční rady časopisu Historie – Otázky – Problémy 2010 – člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost Výběrová bibliografie Genderové aspekty konstrukce reálného a symbolického těla, in: Taťána Petrasová, Pavla Machalíková (eds.): Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, Plzeň 2010, s. 139-148 (s Denisou Nečasovou) Die Revolution und ihr Erbe, in: Christoph Hamann, Volker Schröder (vyd.): Demokratische Tradition und revolutionárer Geist. Erinnern an 1848 in Berlin, Freiburg 2010, s. 185-187. Krize stáří? Co přivedlo Pavla Josefa Šafaříka k pokusu o sebevraždu?, in: Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl (eds.), Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?, Praha 2009, s. 70-79. Tradiční a dynamické v postavení českých žen ve 40. letech 19. století, in: Ivana Horáková, Viktor Viktora (eds.), Jeden jazyk naše heslo buď V. Revolučnost a nerevolučnost v české povaze, Plzeň 2009, s. 13-22. Eric J. Hobsbawm – angažovaný člověk a historik, in: Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.), Historik v proměnách doby a prostředí 20. století, Brno 2009, s. 117-142 Veränderungen im Bild der Toten in der tschechischen Revolution 1848/49, in: Brücken 17, č. 1-2, 2009, s. 163-194. Randák, J. – Novák, A. (eds.), K čemu dnes humanitní vědy?, Filozofická fakulta, Praha 2008 Randák, J. – Koura, P. (eds.), Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století, Dokořán, Praha 2008 Cizí v životních světech lidového prostředí na počátku 19. století, in: Bláhová, K., Petrbok, V. (eds.): Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha 2008, str. 228–234 Symbolické osmičky. Role českých osmiček a jejich demokratický příběh, in: Dějiny a současnost, roč. 30, 2008, č. 8, str. 14-17 Socialističtí hrdinové a škodovák František Zýka, in: Randák, J. – Koura, P. (eds.), Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století, Dokořán, Praha 2008, s. 390–411. O národních příbězích, in: Milan Řepa (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 139-151. Betlémská kaple, revoluční tradice a vstup marx-leninské historiografie do prostoru, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskurzu české marxistické historiografie. Kapitoly z historiografie 20. století, České Budějovice 2008, s. 225-249. Praha mezi mýtem a historií II: Město jako veřejný prostor, in: Acta Historica Neosoliensia, roč. 11, 2008, s. 380-387. Historické mýty – vymezení symbolických útvarů, in: Československá historická ročenka 2008, Brno 2008, s. 19-26 Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Argo, Praha 2007 „Kočičiny“: neoblíbení a hlas ulice, in: Petrasová, T., Lorenzová, H., (eds.): Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století, Praha 2007, str. 68-75 Sekularizace náboženské řeči a gest v české revoluci 1848/49, in: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J., (eds): Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914, Brno 2007, str. 49-67 Politisch-religiöses Totengedenken zu Beginn der Revolution von 1848/49 in Mitteleuropa, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Bd. 47, 2006/2007, Heft 2, str. 310–328 Slované mezi mýtem a historií. Zamyšlení nad „romantickou“ a „vědeckou“ podobou Slovanů Jana Kollára a Františka Palackého, in: Vyčichlo, J., Viktora, V. (eds.): Jeden jazyk naše heslo buď IV: Český romantismus – jiskření a záblesky, Plzeň 2007, str. 179–192 Kult osobnosti. Úvaha nad jeho vymezením a místem v politických vyprávěních a mýtech, in: Kult osobnosti, Praha 2007, Fakulta stavební ČVUT, str. 5–19 Historiografie jako umění?, in: Bláhová, K., Sládek, O. (eds.): O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie, Praha 2007, str. 109–123 Jan Hus mezi historií a chtěnou pamětí padesátých let 20. století, in: Časopis Matice moravské, roč. 126, 2007, č. 2, str. 343–351 Symbolické chování v revoluci 1848: revoluční móda, in: Český lid, roč. 93, 2006, č. 1, str. 49-69 Revoluční kultura roku 1848. Pokus o možné vnímání revoluce, in: ČČH, roč. 104, 2006, č. 2, str. 333-349 Mrtví jako argument a nástroj židovské emancipace v revoluci 1848, in: Terezínské listy, roč. 34, 2006, str. 38-53 Životní světy, paměti a jejich interpretace, in: Sekyrková, M., (ed.) Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Praha 2006, str. 79-89 Robert Blum: oběť, mučedník a mýtický hrdina, in: Kožiak, R., Nemeš, J., (eds.): Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II., Bratislava 2006, str. 179-192 Tanec smrti na barikádách. Umírání a smrt v revoluci 1848 v evropském umění, in: Kuděj, roč. 7, 2005, č. 1-2, s. 121 – 141 Život ducha lidského jest pln tajemství… Několik poznámek k nemoci Pavla Josefa Šafaříka, in: Historický obzor, roč. 12, 2001, č. 7 - 8, s. 179 - 182
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist