Plzeňské sympozia

PhDr., Ing. Ivan Martinovský

 

1937, Úvaly (Praha-východ)

archivář

2007 medaile Za zásluhy o archivnictví, udělená ministrem vnitra ČR ; čestný člen České archivní společnosti, Praha

2006dosud odborný asistent Ústavu historických věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

19951997 odborný asistent katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Západočeské univerzity, Plzeň

19911997 člen Českého národního komitétu historických věd, Praha

19911995  člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Plzeň

1990 2005 člen Vědecké archivní rady ministra vnitra ČR

19901996 předseda České archivní společnosti, Praha

19852005 redaktor sborníku Minulostí západočeského kraje, Plzeň

19841997 Archiv města Plzně, městský archivář (ředitel archivu)

19831984 Archiv města Plzně, vedoucí odborný archivář

1980dosud člen redakční rady Archivního časopisu, Praha

19781984 redaktor Ústeckého sborníku historického

19761988 dopisující člen Mezinárodní archivní rady, výboru pro konzervaci, Washington

1975–dosud recenze v periodikách Archivní časopis, Minulostí západočeského kraje,

19751985 předseda komise pro konzervaci a ochranu archiválií při Archivní správě Ministerstva vnitra ČR

19721983 Okresní archiv v Ústí nad Labem, samostatný odborný archivář

1975 PhDr., na základě rigorózní zkoušky a diplomové práce Vladislavské zřízení zemské

19671974 studium archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

19611972 Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, technolog výroby barviv; spoluautor 4 československých patentů

1961 Ing., základe práce Katalyzátory při výrobě Versálové modři obhájené na Vysoké škole chemicko-technologická, Pardubice

 

 

Bibliografie (výběrová)

Ohlédnutí za Miloslavem Bělohlávkem, Archivní časopis LVII, 2007, s. 52–56.

Jubileum Vladimíra Bystrického, Minulostí západočeského kraje XXXIX, 2004, s. 381–384.

Rekatolizace na příkladu severočeských Chabařovic u Ústí nad Labem, in: Kristina Kaiserová − Zdeněk Radvanovský − Martin Veselý (edd.), Dál v Sasku stejně jako v Čechách… Kapitoly z česko-saských dějin pro učitele, Ústí nad Labem 2004, s. 57–63; Die Rekatholisierung am Beispiel der nordböhmischen Gemeinde Karbitz bei Aussig. In: Weit drin in Sachsen wie im Böhmerland… Kapitel aus der sächsisch-böhmischen Geschichte für Lehler. Ibidem, s. 64–68.

Dějiny Plzně v datech. Od prvních stop osídlení až po současnost. (Pořadatel, spoluautor a vedoucí autorského kolektivu). Spoluautoři Jaroslav Douša, Jiří Jelen, Karel Nováček, Adam Skála, Karel Řeháček, Karel Waska. Praha 2004, 790 s.

Dozvuky husitství na Plzeňsku. (Korandové, Pabiankové a ti druzí), in: Marie Koldinská − Alice Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 271–278.

Ivan Hlaváček poněkud netradičně. Minulostí západočeského kraje XXXVI, 2001, s. 314–316.

Výročí Marie Bauerové, Minulostí západočeského kraje XXXVI, 2001, s. 317–318.

Karel Klostermann a Československá republika. (Malá sonda na základě korespondence), Minulostí západočeského kraje XXXVI, 2001, s. 111–134.

Praha roku 1517 očima norimberských poslů. Úryvky z  jedné cestovní zprávy, in: Praha   město zpráv a zpravodajství. Documenta pragensia XIX, 2001, s. 181–193.

Vznik a počátky Vladislavského zřízení zemského, in: Karel Malý a Jaroslav Pánek (edd.), Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619). Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. 12. 2000 v Praze, Praha 2001, s. 85–100.

Osmdesátiny Františka Kavky, Minulostí západočeského kraje XXXV, 2000, s. 248–251.

Ladislav Dušek šedesátiletý, Minulostí západočeského kraje XXXV, 2000, s. 251–253.

Betty a její rodina, in: Luboš Smolík Ivan Nikl (edd.), Karel Klostermann spisovatel Šumavy. Sborník příspěvků z česko-německého sympozia konaného 17.–19. září 1998 v Sušici, Klatovy 2000, s. 38–42.

Sedmdesátiny Valentina Urfuse, Minulostí západočeského kraje XXXIV, 1999, s. 227–232.

Vybrané stati z dějin papíren v Plzni. The History of Paper Mills in Pilsen, in: Kalendář Plzeňské papírny a. s. 2000–2001. Plzeň 1999, nestránkováno.

Zpráva o nemoci a smrti Hanušově. Edice dopisů Betty Klostermannové, Hanuše a Karla Juránka a Milivoje Dežmana z přelomu let 1912–1913, Minulostí západočeského kraje XXXIV, 1999, s. 81–206.

Životní příběh pracovitého člověka. Jan Pelant šedesátiletý, Minulostí západočeského kraje XXXIV, 1998, s. 210–215.

Dějiny Chabařovic, in: Kristina Kaiserová Vladimír Kaiser (edd.), Chabařovice 1998, s. 18-73 (Období do roku 1800, Správní vývoj Chabařovic do roku 1850).

 

Bibliografie z období 1975–1997 viz Vindemia. Sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského. Ústí nad Labem 1997.

 

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist