Plzeňské sympozia

Petr Čornej

The one who is, the one who is not
pp. 9–12 (Czech), Summary p. 12 (German)

Vít Vlnas

The Afterlife of the Baroque burial
pp. 13–22 (Czech), Summary p. 22 (German)

Jaromír Loužil

Bolzano’s view of death
pp. 23–31 (Czech), Summary p. 32 (German)

Milan Sobotka

The Idea of immortality of the soul in Kant
pp. 33–40 (Czech), Summary p. 41 (German)

Petr Čornej

The Death of the Czech hero
pp. 42–54 (Czech), Summary pp. 54–55 (German)

Jiří Rak

Funeral as a national demonstration
pp. 56–64 (Czech), Summary pp. 64 (German)

Taťána Petrasová

Utopia and pragmatism of Enlightenment architecture: Neo-classical tombs and cemeteries
pp. 65–77 (Czech), Summary pp. 77–78 (German)

Pavel Zatloukal – Ondřej Zatloukal

What is the connection between the Temple de l’Amour and the pyramid? (Architects Moreau - Esch - Engel)
pp. 79–90 (Czech), Summary p. 91 (German)

Marie Benešová

Cemetery architecture in the work of Czech architects of the 2nd half of the 19th century
pp. 92–104 (Czech), Summary p. 105 (German)

Jindřich Noll

Some remarks on Protestant cemeteries from the end of the 19th century
pp. 106–109 (Czech), Summary p. 110 (German)

Roman Prahl

Mourning, melancholy and sepulkra sculpture in Bohemia around 1800
pp. 111–125 (Czech), Summary p. 126 (German)

Pavla Sadílková


Petr Wittlich

Artistic suicides
pp. 138–146 (Czech), Summary p. 146 (German)

Eduard Maur


Eva Stejskalová


Helena Lorenzová


Andrea Vítová


Blanka Hemelíková


Lucie Kettnerová


Jaroslav Med


Jindřich Toman


Michal Jareš


Petr Kalač


Kateřina Bláhová


Věra Brožová – Dagmar Mocná


Magdaléna Havlová


Marta Ottlová


Milena Lenderová


Eduard Maur


Pavla Horská


Zdeněk Bezecný


Jiří Štaif


Miloš Havelka


Luboš Velek


Arno Pařík


Vítězslav Štajnochr


Milan Exner


Martin Sekera


Jan Hozák


Petr Svobodný – Ludmila Hlaváčková


Jaroslava Pešková


Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist