Plzeňské sympozia
Sborník 1983
Divadlo v české kultuře 19. století. Ed. Milena Freimanová, Národní galerie v Praze. Praha 1985, 352 stran, resumé. ISBN neuvedeno. (Studie a materiály 2)

seznam vyobrazení

**Markéta Nováková, Brožíkova Messalina - příspěvek k problematice vztahu divadla a výtvarného umění v poslední třetině 19. století**
1. Václav Brožík, Paní Šamberková v úloze Messaliny, 1876
2. Hans Makart, Messalina, 1875
3. Karel Klíč, Karikatura Charlotty Wolterové, 1876
4. Karel Klíč, Karikatura Adolfa Wildbrandta, 1875
5. Léon Bonnat, Portrét herečky, 1874

**Václav Erben, Principy divadelnosti v české monumentální plastice 19. století**
6. Emanuel Max - Josef Max, Pomník maršála Radeckého, (1856)
7. Ludvík Šimek, Pomník Josefa Jungmanna, 1878
8. Josef Václav Myslbek, Záboj a Slavoj, (1882)

**Jana Ševčíková, Jiří Ševčík, Dramatický paradox v architektuře 19. století**
9. Emil Nolde, Misionář
10. Richard Rogers - Renzo Piano, Pompidou Centre, 1977, Paříž
11. Andrea Palladio, Loggia del Capitano, 1571, Vicenza
12. Antonín Wiehl - Jan Zeyer, Dům čp. 317 ul. K. Světlé, 1877, Praha
13. Josef Schulz, Národní muzeum, 1885-1890, Praha
14. Paul Wallot, Německý parlament, 1882-1894, Berlín
15. Tabulky prefabrikovaných architektonických prvků, 1892
16. Prachatice - renesanční dům se sgrafity a novorenesanční dům
17. Jan Mulač, Královské Vinohrady, 90. léta 19. století, Praha
18. Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, model, 1932, Como
19. Ricardo Bofill, Obytný komplex Abraxas v Marle-la Vallée, 1978
20. Robert Erith - Quinlain Terry, Kingswalden Burry, 1971, Velká Británie

**Jiří Kotalík, William Shakespeare v českém novodobém umění**
21. Karel Purkyně, Průvod postav z her Shakespearových, 1864
22. Karel Purkyně, Průvod postav z her Shakespearových, detail
23. A. J. Gareis, Průvod při slavnosti Shakespearově 23. IV. 1864, kresba podle K. Purkyně, Světozor
24, 25. Karel Purkyně, Macbeth a Isabela, 1864, návrhy kostýmů pro průvod
26, 27. Karel Purkyně, Písmeno L a N, Obrázková abeceda, 1860
28. Hana Kvapilová jako Ofélie, 1893
29. Hana Kvapilová jako Portie, 1899
30. Hana Kvapilová jako Rosalinda, 1900
31. Eduard Vojan jako Marcus Antonius, 1895
32, 33. Karel Štapfer, Shakespearův Kupec benátský, dekorace Kvapilovy inscenace ND, 1909
34, 35. Josef Wenig, Shakespearův Macbeth. Návrhy dekorací pro inscenaci Národního divadla, 1916
36. Hana Kvapilová a Eduard Vojan v Kvapilově Princezně Pampelišce, 1897
37. Jan Preisler, Obraz z většího cyklu, 1902
38. Hana Kvapilová v Pohádce o Honzovi, 1902
39. Jan Preisler, Pohádka, 1901-1902
40. Eduard Vojan v Kvapilově Princezně Pampelišce, 1897
41. Jan Preisler, Ilustrace k básni Jana Nerudy
42. Arnošt Hofbauer, Plakát k recitačnímu večeru H. Kvapilové, 1899
43. Bohumil Kafka, Návrh pomníku H. Kvapilové, 1908
44. Max Švabinská, Hana Kvapilová, 1902
45. Hana Kvapilová v Ibsenově Paní z námoří, 1905
46. Jan Štursa, Studie k pomníku H. Kvapilové, 1909
47. Jan Štursa, Studie k portrétu H. Kvapilové, 1910
48. Oldřich Homoláč, Eduard Vojan ¨jako Tybalt, 1902
49. Vratislav Nechleba, Podobizna herce Eduarda Vojana, 1911
50. Stanislav Sucharda, Plaketa E. Vojana, (1913)
51. Jan Štursa, Eduard Vojan, 1919
52. Vlastislav Hofman, Shakespearův Hamlet, dekorace Hilarovy inscenace ND 1926
53. František Tröster, Shakespearův Julius César, scéna inscenace ND 1936
54, 55. Jiří Trnka, Sen noci svatojánské W. Shakespeara, 1959, celovečerní loutkový film

**Roman Prahl, Malíři, divadlo a formy obraznosti 19. století**
56. Emil Zillich, Živý obraz při představení v Národním divadle 16. 5. 1888 ke 20. jubileu položení základního kamene divadla (komponoval F. Kolár)
57. Antonín Gareis st., Různé výjevy, (1830)
58. František Friedrich, J. E. Purkyně, šest duševních stavů. 1869
59. Engelbert Seibertz, Karikatury z alba uměleckého salonu F. Thuna, 1842-1843
60. E. N. Neureuther, Pamětní list mnichovské oslavy A. Dürera, 1840
61. Leopold Koruna - Bedřich Havránek, Program průvodu při maškarním plese umělců, 1848
62. Josef Mánes, Únos Sabinek, 1853
63. Neznámý fotograf, Karel Javůrek v historickém kostýmu (50. léta 19. století)
64. Josef Mánes, Jitrniční švanda, 1847
65. Thomas Stothard, Shakespearovské role, 1830
66. Karel Purkyně, Skica ke Shakespearově průvodu, 1864
67. František Kolár, Návrh alegorického vozu v průvodu kladení základního kamene Národního divadla, 1868
68. Viktor Oliva, Vůz sochařské firmy při manévrech v Plzni, 1886
69. Antonín Gareis ml., Živý obraz Únos Jessiky (komponoval pro Shakespearovské oslavy K. Purkyně), 1864
70. Petr Cornelius, Romeo a Julie v hrobce, 1819
71. František Kolár, Slávie žehnající Čechy, návrh živého obrazu, 1874
72. František Kolár, Živý obraz k poctě panovníka při představení ND
73. František Kolár, "Malebné skupení", 1873
74. František Kolár, "Verbování v třicítileté válce - českého divadla s německým", 1873
75. Mikoláš Aleš, Karikatura z časopisu žáků Akademie, 1874
76. Jindřich Eckert, Josef Tulka a malíř Kryšpín "v lóži"
77. Josef Eckert, Dostaveníčko (Karnevalové typy), 1879

**Marta Ottlová - Milan Pospíšil, Opera a podívaná v 19. století**
78. Giacomo Meyerbeer, Prorok, Leipziger Ill. Zeitung, 1850
79. Erupce Vesuvu v Daguerrově dioramatu
80. Giovanni Pacini, Poslední den Pompejí (A. Sanguirico), 1827
81. Daniel Francois E. Auber, Němá z Portici (Larbouillet), 1828
82. Bedřich Smetana, Dalibor (J. Mukařovský), 1886
83. Richard Wagner, Soumrak bohů – 1. jednání (J. Hoffmann), 1876
84. Richard Wagner, Soumrak bohů – 3. jednání (J. Hoffmann), 1876

**Eva Stehlíková, Obřadní a divadelní prvky v sokolském hnutí**
85. František Chalupa, Tělocvična pražského Sokola, 1868
86. Cvičitelský sbor pražského Sokola, 1864
87. Uvítání Sokolů pražských v Příbrmai (14. 8. 1864)
88. František Čermák, Veřejné cvičení na Rohanském ostrově, 19. 5. 1867
89. Adolf Liebscher, Veřejné cvičení jednot sokolských, 18. 6. 1882

**Bořivoj Srba, Jevištní výprava představení Smetanovy Libuše v Národním divadle z let 1881 a 1883**
90. Brioschi – Burghart – Kautský, Římské město, 1883
91. Angelo Quaglio, Románský sál, 1883
92. Brioschi – Burghart – Kautský, Gotický sál (oblouk), 1881
93. Angelo Quaglio, Sál v slohu renesančním, 1883
94. Neznámý autor, Barokní salon (7)
95. Angelo Quaglio, Salon Roccoco
96. Neznámý autor, Selská jizba (7)
97. Angelo Quaglio, Holandská světnice, 1884
98. G. a M. Brücknerové, Moderní pokoj s červenými tapetami, 1883
99. Josef Haiss, Podkrovní světnice
100. Josef Haiss, Moderní město, 1883
101. G. a M. Brücknerové, Zahrada
102. Brioschi – Burghart – Kautský, Byzantinský sál (Dimitrij 1883)
103. Angelo Quaglio, Posada (Carmen 1884)
104. Angelo Quaglio, Les (Sen noci svatojánské 1884)
105. Karel Grunner, Pokoj princeznin (Aida 1884)
106. Josef Haiss, Zimní krajina (Mlynář a jeho dítě 1883)
107. Brioschi – Burghart – Kautský, Nádvoří hradu (Lohengrin 1885)
108. Angelo Quaglio, Římské město (Julius Cesar 1885)
109. Brioschi – Burghart – Kautský, Šalamounův chrám (Královna ze Sáby 1886)
110. Brioschi – Burghart – Kautský, Hornatá krajina (Černohorci 1886)
111. Karel Grunner (?), Klášterní zřícenina (Démon 1885)
112. Robert Holzer, Assyrský sál (Myrrha 1886)
113. Robert Holzer, Egyptské chrámy (Kouzelná flétna 1887)
114. Robert Holzer, Paluba anglické admirálské lodi (Narenta 1887)
115. Robert Holzer, Sál v slohu byzantinském (Othello 1888)
116. Jan Kautský, Vesnice (Prodaná nevěsta 1882)
117-118. Robert Holzer, Na kůru v chrámě sv. Václava na Zderaze (Karel Škréta 1883)
119. Karel Štapfer, Kůr a vnitřek kostela (Na večer bílé soboty 1898)
120. Neznámý autor, Dekorace k dramatu M. A. Šimáčka Svět malých lidí (1890)
121. Brioschi – Burghart – Kautský, Staorčeský pokoj – Komnata Libušina (Libuše 1881)
122. Brioschi – Burghart – Kautský, Předhradí (Hradní nádvoří) – 1. jednání (Libuše 1881)
123. Brioschi – Burghart – Kautský,Slavnostní sál na Vyšehradě – 3. jednání (Libuše 1881)
124. Brioschi – Burghart – Kautský, Obecná dekorace Nádvoří (1883) mylně pokládaná za dekoraci Libuše z roku 1881
125-126. Brioschi – Burghart – Kautský, Obecná dekorace Vesnice, oblouk a prospekt (1881) mylně vydávaná za Přemyslův dvorec
127. Adolf Liebscher, Libušino poselstvo na dvoře stadickém (1881)

**Lubomír Konečný, Od divadla světa ke světu divadla**
128. J.-B.-S. Chardin, Un philosophe occupé de sa lecture, 1734
129. J.-L. David, Homer recitant ses vers aux Grecs, 1794
130. Antonín Machek, Podobizna pražské rodiny, 1814
131. Karel Purkyně, Děti dívající se na obrázky, 1853
132. Karel Purkyně, Podobizna kováře Jecha, 1860
133. Jaroslav Čermák, Husité bránící průsmyk, 1857
134. Adolf Menzel, Auf der Fahrt durch schöne Natur, 1892

**Tomáš Vlček, Divadlo a divadelnost v utváření dialogických prvků umění 19. století**
135. Honoré Daumier, Jarmareční představení, 1867-1870
136. Homoré Daumier, Obhájci, kol. 1860
137. Homoré Daumier, Představení, 1865-1867
138. Homoré Daumier, My chceme Barnabáše, 1849-1852
139. Homoré Daumier, Stěhující se komedianti, 1847-1850

**Divadlo v českém novodobém umění, výstava v Plzni 10. 3. – 28. 5. 1983**
140. Josef Bekel, J. K. Tyl (40. léta 19. století)
141. Karel Purkyně, Josef Wenzig, 1867
142. Antonín Machek, Tomášek (1816-1817)
143. Josef Bergler, Návrh opony Stavovského divadla, 1804
144. Mikoláš Aleš, Matěj Kopecký, 1890
145. Karel Maixner, Průvod ke kladení základního kamene ND, 1868
146. František Ženíšek, Návrh opony pro Národní divadlo, 1880
147. Václav Brožík, Císař Ferdinand I. mezi svými umělci (konec 90. let)
148. J. F. Gretsch, Návštěva herců u umírajícího J. K. Tyla, 1894
149. J. V. Myslbek, J. J. Kolár (1894)
150. Vendelín Budil, J. J. Kolár jako Richard III., 1866
151. František Ženíšek, Josef Šmaha, 1903
152. Ludvík Kuba, Josef Šmaha, 1913
153. J. V. Myslbek, Hudba (1892)
154. Alfons Mucha, Plakát Dáma s kaméliemi (1896)
155. Bohumil Kafka, Ema Destinová, 1908
156. Ladislav Kofránek, Do divadla (1903-4)
157. Otakar Španiel, Ivo Vojnovič, 1918
158 .Robert Holzer, Scénický návrh pro Fibichovu Šárku (1897)
159. Robert Schlosser, Zelené mládí, 1903
160. Karel Myslbek, Černý pierot (1907)
161. Adolf Kašpar, Loutkové divadlo (1905)
162. František Kupka, Herečka v kabaretu (1909-1910)
163. František Kupka, Spusťte oponu, epilog cyklu Mír (1902-1904)

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist