Sborník 1984
Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Doba Bedřicha Smetany). Praha, Národní galerie v Praze 1988, 501 stran, 110 čb. obr. ISBN neuvedeno. (Studie a materiály 3) Redakčně připravila Milena Freimanová.

Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Doba Bedřicha Smetany)

Přednášky

Jiří Dvorský

Dialektika revoluční tradice v české kultuře 19. století
11–12, resumé s. 447

Antonín Špelda

Česko-ruské a česko-sovětské tradice v hudební Plzni
13–21, resumé s. 447–448

Valentin Urfus

Stát v představách české národní společnosti smetanovského období
22–28, resumé s. 448

Jiří Kořalka

K pojetí národa v české společnosti 19. století
29–38, resumé s. 448

Jan Havránek

Zdroje historického povědomí širokých vrstev českého národa v 19. století
39–53, resumé s. 449–450

Petr Vít

Hudba v programu českého národního hnutí doby předbřeznové a po říjnovém diplomu
54–64, resumé s. 450–451

Jaroslav Střítecký

Tradice a obrození: Bedřich Smetana
65–76, resumé s. 451–452

Ivan Vojtěch

Zhudebněná řeč a duchovní tradice české hudby
77–86, s. 452

Alexandr Stich

Tradiční romantické motivy v české hudbě a poezii druhé poloviny 19. století (Šárky)
87–111, resumé s. 452–453

Jaroslava Pešková

Problém tradice a jejího vlivu na národní charakter
112–118, resumé s. 454

Otto Urban

Tradice a historická zkušenost roku 1866
119–127, resumé s. 454

Marie Bayerová

Rakouské filozofické myšlení konce 19. století v českém kulturním životě
128–136, resumé s. 455

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

K motivům českého wagnerismu a antiwagnerismu
137–154, resumé s. 455–457

Stanislav Brouček

Silueta českého národopisného hnutí
155–162, resumé s. 457–458

Pavel Zatloukal

Tradice a moravská architektura 19. století
163–176, resumé s. 458–459

Tomáš Vlček

Orientální motivy v kosmopolitním a národním programu lumírovské generace
177–187, resumé s. 459–460

Mojmír Otruba

Kontakt literatury s životními tradicemi: Na příkladu próz Karoliny Světlé
188–212, resumé s. 460–461

Eva Ryšavá

Uchovávání tradic v kramářských písňových tiscích 19. století
213–219, resumé s. 462

Roman Prahl

„Umělectví“ a spor o jeho tradice: Jednota umělců výtvorných
220–238, resumé s. 462–464

Petr Wittlich

Oblaka a ruce – tradice a originalita v umění 19. století
239–248, resumé s. 464–465

Jiří Ševčík – Jana Ševčíková

Historismus a eklektismus ve výtvarné kultuře 19. století a dnešek
249–260, resumé s. 465–466

Petr Čornej

Vztah Zdeňka Nejedlého ke kulturním tradicím 19. století
261–273, resumé s. 466

Jiří Kotalík

Tradice české kultury 19. století v pojetí F. X. Šaldy
274–298, resumé s. 467–468

Diskusní příspěvky

Miroslav K. Černý

Několik diskusních poznámek k jednotlivostem, ale ve skutečnosti k hlavnímu problému tradic
301–304, resumé s. 469

Miloslav Bělohlávek

Úloha Hlaholu v životě Plzně v šedesátých letech 19. století
305–314, resumé s. 469–470

Jaroslav Bužga

Několik poznámek k tématu Friedrich Nietzsche a tradice
315–317, resumé s. 470

Jarmila Gabrielová

K příspěvku Marty Ottlové a Milana Pospíšila
318

Jiří Malíř

Některé aspekty působení historické tradice v české společnosti 19. století
319–324, resumé s. 470–471

Bohdan Zilynskyj

K prvkům ukrajinské historické tradice v české literatuře 19. století
325–329, resumé s. 471–472

Pavla Horská

K některým dalším významům národního povědomí tradice
330–333, resumé s. 472

Eduard Maur

Poznámky k tradici a mýtu boje s odvěkým nepřítelem
334–345, resumé s. 472–473

Marie Benešová

K otázce domácí tradice v architektuře průmyslových staveb 19. století
346–349, resumé s. 473– 474

Jiří T. Kotalík

Lidové stavitelství a jeho tradice v české architektuře 19. století
350–354, resumé s. 474

Zdeněk Hojda

Sociální zázemí Jednoty výtvorných umělců – rozchod s tradiční základnou uměleckého mecenášství v Čechách?
355–358, resumé s. 474

Jiří Pešek

Když tradice dříme, aneb ke kulturní pasivitě pražské městské rady na počátku 20. století
359–362, resumé s. 475

Miroslav Kunštát

Podněty beuronské školy pro české umění na sklonku 19. století
363–366, resumé s. 475

Marie Pospíšilová

Opomenuté cykly kreseb Josefa Mánesa a Mikoláše Alše ve sbírkách Pražského hradu
367–374, resumé s. 476

- -

Česká kresba 19. století a její výtvarná tradice. Katalog výstavy uspořádané Národní galerií v Praze a Západočeskou galerií v Plzni. Masné krámy v Plzni, 8. března – 29. dubna 1984
nestr. obrazová část obr. 1–110, s. 477–501

Jiří Kotalík

K výstavě Česká kresba 19. století
479–481
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6