Sborník 1981
Historické vědomí v českém umění 19. století. Praha, Ústav teorie a dějin umění ČSAV 1981, 269 stran, 11 čb. vyobrazení, resumé. ISBN neuvedeno. Redakčně připravil Tomáš Vlček.

Historické vědomí v českém umění 19. století

Jiří Kotalík

Historické vědomí v české malbě v branách 20. století
9–26, resumé s. 240–241

Jan Havránek

Český historismus druhé poloviny 19. století mezi monarchismem a demokratismem
27–36, resumé s. 241–242

Vlasta Bokůvková

Odraz historického vědomí v české symfonické básni a programní ouvertuře druhé poloviny 19. století
37–42, resumé s. 242–243

Vladimír Lébl – Jitka Ludvová

Historismus Smetanovy Mé vlasti
43–51, resumé s. 243–244

Jaroslava Pešková

Filozofické problémy historismu
52–60, resumé s. 245–246

Miroslav Hroch

Některé metodologické poznámky ke studiu úlohy historického vědomí v národním hnutí 19. století
61–68, resumé s. 246–247

Tomáš Vlček

Historické vědomí a kritika dobové teorie dějinnosti v umělecké tvorbě a dějinách umění 19. století
69–75, resumé s. 247–248

Otto Urban

Funkce historismu v programu českého měšťanstva v polovině 19. století
76–82, resumé s. 248–249

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

Český historismus a opera 19. století
83–99, resumé s. 249–251

Jaroslav Anděl

Fotografie a paradox historismu
100–111, resumé s. 252–253

Mojmír Otruba

Ahistorický historismus českého obrození
112–123, resumé s. 253–255

Vladimír Štěpánek

Historická tragédie a historismus v období národního obrození
124–132, resumé s. 255–257

Jaroslava Janáčková

Funkce historického románu v české literatuře
133–141, resumé s. 257–258

Petr Wittlich

K modelu umění 19. století
142–151, resumé s. 258–261

Jaroslav Kačer

Malířství stylu okružní třídy
152–159, resumé s. 261–262

Pavel Zatloukal

Urbanismus konce 19. století v českých zemích se zvláštním zřetelem k činnosti Camilla Sitteho
160–168, resumé s. 262–263

Markéta Nováková

Kolumbus Kristiana Rubena. Příspěvek k dějinám historické malby 19. století
169–175, resumé s. 263–265

Naděžda Blažíčková

Jaroslav Čermák a historická malba
176–185, resumé s. 265–267

Lubomír Konečný

Malované dějiny umění: předběžné poznámky k jedné kapitole z dějin české historické malby 19. století
186–198, resumé s. 268

Roman Prahl

Česká historická malba
199–211, resumé s. 268–269

Diskusní příspěvky

Zdeněk Hojda

Společnost vlasteneckých přátel umění a počátky památkové péče v Čechách
214–218

Jiří Rak

Program historických sbírek Národního muzea v první polovině 19. století
218–220

Jiří Pešek

Společenská spotřeba historismu v Praze 19. století
221–222

Jan Havránek

Politická motivace historických námětů malířství 19. století
222–223

Josef Hanzal

K českému historismu a nacionalismu
223–225

Miroslav K. Černý

K druhému aspektu hudebního historismu
225–228

Marie Pospíšilová

Ke specifickému projevu historismu, vyvolanému archeologickými vykopávkami v polovině 19. století
228–229

Rudolf Chadraba

Dědictví manýrismu v počátcích historizujících slohů 19. století
229–234

Marie Pospíšilová

Vliv historického vědomí na zámecké stavitelství v 19. století v Čechách
234–237
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6