Sborník 2019

Zrození lidu v české kultuře 19. století, Praha, Academia, 2020, 268 stran, čb a bar. obr. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-3066-5. K vydání připravili Pavla Machalíková, Taťána Petrasová a Tomáš Winter.

Zrození lidu v české kultuře 19. století

Pavla Machalíková – Tomáš Winter

Zrození venkovského lidu
s. 7–11, resumé s. 10–11 (English)

Zkoumání a sběry lidové kultury

Jiří Woitsch

Mezi ruchadlem a Českou chalupou. (Ne)objevení "lidové" invence v 19. století a jeho důsledky pro výzkum tzv. lidové kultury
s. 15–28, resumé s. 27–28 (English)

Daniel Drápala

Od věcí veskrze škodlivých k národnímu pokladu. Složité cesty akceptace tradiční kultury jako součásti kulturního dědictví národa
s. 29–39, resumé s. 39 (English)

Milan Ducháček

Německá inspirace zakladatelů Českého lidu. Čeněk Zíbrt a Lubor Niederle v tavicím kotlíku věd o člověku, "lidu" a společnosti
s. 40–54, resumé s. 54 (English)

Martina Pavlicová

"Ve vlastní při." František Bartoš a jeho dílo v kontextech vývoje zájmu o tradiční lidovou kulturu
s. 55–62, resumé s. 62 (English)

Národní identita a identifikace

Alena Křížová

Role svérázového kroje v české společnosti druhé poloviny 19. století
s. 65–73, resumé s. 73 (English)

Michal Fránek

"Sem nevnikla ta bledá nuda žití..." Hledání moravského lidu v české literatuře 19. století
s. 74–82, resumé s. 82 (English)

Jana Mezerová

Lidovost v německých regionálních vlastivědách na příkladu horního Ponisí
s. 83–89, resumé s. 89 (English)

Jan Galeta

Poučení z lidového stavitelství na stránkách architektonických časopisů v 19. a na počátku 20. století
s. 90–101, resumé s. 100–101 (English)

Lidový čtenář a vypravěč

Alice Jedličková

Nedůvěra měšťana v lid. Narativní figura
s. 105–117, resumé s. 117 (English)

Pavlína Dušková

Josef Kajetán Tyl a jeho „lidovýchovná“ periodika v revolučním období 1848–1849
s. 118–123, resumé s. 123 (English)

Jakub Machek

Od jízdy vzduchem po řádění zvrhlého nemravy v Karlíně. Lidová kultura jako základ vznikající populární kultury na konci 19. století
s. 124–135, resumé s. 135 (English)

Apropriace, citace, reinterpretace

Martin Hrdina

"Pro samé hrady a zříceniny neviděti kraj, lid, život..." Napětí mezi historismem a regionalismem na příkladu Zbudovských blat
s. 139–149, resumé s. 149 (English)

Pavel Šidák

Apropriace lidové slovesnosti a žánr (lidové) pohádky 19. století
s. 150–156, resumé s. 156 (English)

Marta Ottlová

Lidová píseň na cestě k originální národní hudbě
s. 157–163, resumé s. 163 (English)

Jiří Kopecký

Od lidové písně k Fryderyku Chopinovi
s. 164–174, resumé s. 174 (English)

Lenka Křupková

Lidová píseň jako záchrana skladatelské invence Vítězslava Nováka
s. 175–182, resumé s. 182 (English)

Lucia Almášiová

České inšpirácie a podnety v činnosti slovenského etnografa a fotografa Pavla Socháňa
s. 183–192, resumé s. 191–192 (English)

Katarína Beňová

Zhromáždenie slovenského ľudu Petra Michala Bohúňa. Ľudové zoskupenie, alebo pokus o historickú maľbu?
s. 193–204, resumé s. 203–204 (English)

Lenka Merglová Pánková

Cesty Koulova ornamentu. Lidové motivy v užité tvorbě architekta 19. století
s. 205–211, resumé s. 211 (English)

Zpochybnění lidové kultury

Ivana Taranenková

Ľud ako ten „druhý“
s. 215–222, resumé s. 222 (English)

Marcela Mikulová

Dve koncepcie ľudu a folklóru. Vajanský vs. Tajovský
s. 223–230, resumé s. 230 (English)

Marek Krejčí

Folklorismus a komercionalizace lidové kultury
s. 231–238, resumé s. 238 (English)

Ludmila Hůrková

Podoba venkovské architektury 19. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Lidová, nebo venkovská?
s. 239–247, resumé s. 247 (English)
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6