Sborník 1984
Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Doba Bedřicha Smetany). Praha, Národní galerie v Praze 1988, 501 stran, 110 čb. obr. ISBN neuvedeno. (Studie a materiály 3) Redakčně připravila Milena Freimanová.

seznam vyobrazení

**Jan Havránek, Zdroje historického povědomí širokých vrstev českého národa v 19. století**
Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých, vydal J. R. Vilímek, Praha 1900 (foto NG):
1. s. 13 Dr. Fr. L. Rieger
2. s. 24 Jos. Schulz, Jos. Mocker, Fr. Schmoranz
3. s. 36 Jindřich Mošna
4. s. 115 Jan Neruda, Vítězslav Hálek

**Ivan Vojtěch, Zhudebněná řeč a duchovní tradice české hudby**
5, 6 Antonín Dvořák, Biblické písně op. 99 č.4, Hospodin jest můj pastýř (foto NG)

**Tomáš Vlček, Orientální motivy v kosmopolitním a národním programu lumírovské generace**
7. Vojtěch Hynais (1854-1925), Podobizna paní Hrušové s dcerami, skica (1896), olej, dřevo, 33x41 cm, Národní galerie v Praze O 5257 (foto NG)
8. Jakub B. Schikaneder (1855-1924), V ústraní (1888), olej, plátno, Národní galerie v Praze O 5073 (foto NG)
9. Emanuel Boháč (1867-1940), Na potulkách, obálka knihy Adolfa Heyduka, 1895, vydal J. Otto, Praha
10. Zdenka Braunerová (1858-1934), Kresba ze skicáře (1882-1884), kresba štětcem tuší, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
11. Luděk Marold (1865-1898), Čekárna, 1897, kresba, Galerie hl. města Prahy
12. František Dvořák, Dívka a kvetoucí strom (kol. 1900), olej, lepenka, 35x28 cm, soukromý majetek
13. František Dvořák – Brunner (1862-1927), Japonerie, fotografie (kol. 1900), soukromá sbírka

**Eva Ryšavá, Uchovávání tradic v kramářských písňových tiscích 19. století**
14. Ukázka kramářských tisků z první poloviny 19. století, Národní muzeum v Praze (foto J. Chlumská)
15. Kramářský tisk z 2. poloviny 19. století, Národní muzeum v Praze (foto J. Chlumská)
16. Kramářská píseň o prusko-rakouské válce roku 1866, Národní muzeum v Praze (foto J. Chlumská)

**Roman Prahl, „Umělectví“ a spor o jeho tradice: Jednota umělců výtvorných**
17. J. V. Hellich – František Šír – Karel Nord – Josef Niederhofer, Skupinový vzájemný portrét (konec 20. let), Muzeum hlavního města Prahy
18. J. V. Hellich (1807-1880), ryl Konrád Wiesner, Oltář sv. Lukáše v Týnském chrámu v Praze (dokončeno 1852), Národní galerie v Praze (foto NG)
19. František Tkadlík (1786-1840), ryl Ondřej Fortner, Diplom společnosti vlasteneckých přátel umění, 1839, Národní galerie v Praze
20. Josef Mánes (1820-1871), Návrh diplomu Jednoty umělců výtvorných (1849), Národní galerie v Praze (foto NG)
21. František Ženíšek (1849-1916), Titulní list alba českých umělců korunnímu princi Rudolfovi (1881), (foto NG)
22. Alfons Mucha (1860-1939), Pozvánka spolku Škréta, 1885 (foto NG)
23. Gustav Poppe (1828-1858), Setkání umělců u Karla Javůrka, 1849, Národní galerie v Praze
24. Viktor Barvitius (1823-1901), Útok B. Havránka a V. Kroupy na J. Mánesa (počátek 50. let), Národní galerie v Praze
25, 26 František Ženíšek (1849-1916) – Bohumír Roubalík, Emblémy stolní společnosti umělců (90. léta), Muzeum hlavního města Prahy
27. Mikoláš Aleš (1852-1913), Josef Mánes hledá mecenáše, 1880 (foto NG)
28. Luděk Marold (1865-1898), Adresa spolku Škréta Mikoláši Alšovi, 1886, Muzeum A. Jiráska a M. Alše (foto NG)
29. Alfons Mucha (1860-1939), Titulní list k Paletě (1886), Památník národního písemnictví
30. Max Švabinský (1873-1962), Titulní list k Paletě (1893), Národní galerie v Praze
31. Jan Preisler (1872-1918), Titulní list k Listům z Palety (1894), (foto NG)
32. Josef Mánes (1820-1871), Členský lístek Jednoty umělců výtvorných, 1849, Národní galerie v Praze (foto NG)

**Petr Wittlich, Oblaka a ruce – tradic ea originalita v umění 19. století
33. Auguste Rodin (1840-1917), Detail brány pekel v sádře v Meudonu v době Rodinovy smrti. Rodin označoval čísly místa, kde měly být upevněny figury ve vysokém reliéfu. Archívní snímek
34. Auguste Rodin, Jsem krásná..., 1882, sádra
35. J. V. Myslbek (1848-1922), Ctirad a Šárka, 1897, pískovec, Praha-Vyšehrad (foto K. Wartha)
36. Stanislav Sucharda (1866-1916), Oblaka, plaketa z cyklu Povídka o panně krásné Liliáně, 1902-1909, Národní galerie v Praze P – 820 (foto NG)

**Jana Ševčíková – Jiří Ševčík, Historismus a eklekticismus ve výtvarné kultuře 19. století a dnešek**
37. Jan Vejrych – Emanuel Dvořák, nájemné domy v Pařížské ulici v Praze, 1906 (foto J. Janatková)
38. William Bougereau, P. Marie s Ježíškem a J. Křtitelem, 1875
39. Osvald Polívka (1859-1931), Zemská banka, Praha, Národní třída, 1894-1896
40. Hans Hollein, Hala cestovní kanceláře ve Vídni, 1979
41. Edward Lutyens, venkovské sídlo, Plumpton
42. Carlo Maria Mariani, Ganymedes, 1978
43. Mimmo Paladino, Jesle, 1982
44. Lucien Kroll, komplex kolejí v Bruselu, 1969-1974
45. Domy na předměstí Bruselu, konec 19. – počátek 20. století
46. Julian Schnabel, Exil, 1981

**Jiří Kotalík, Tradice české kultury 19. století v pojetí F. X. Šaldy**
47. Max Švabinský (1873-1962), F. X. Šalda, 1906, Národní galerie v Praze R – 89191 (foto NG S. Divišová)

**Jiří T. Kotalík, Lidové stavitelství a jeho tradice v české architektuře 19. století**
48. Komárov, statek se špýcharem čp. 8, 1861 a 1864 (foto SÚPPOP)
49. Vlastiboř, špýchar u čp. 3, 1871 (foto SÚPPOP)
50. Vlastiboř, obytné stavení statku čp. 36, Martin Paták, 1887 (foto SÚPPOP H. Randáková)
51. Praha – Trója, dřevěné domky původně na letišti Kbely, dnes v areálu zoologické zahrady, Josef Gočár (1880-1945), 1925 (foto J. Janatková)

**Marie Pospíšilová, Opomenuté cykly kreseb Josefa Mánesa a Mikoláše Alše ve sbírkách Pražského hradu**
52. Josef Mánes (1820-1871), Nezamysl, 1. list z cyklu českých knížat, asi 40. léta 19. století, perokresba, OPH448 (foto J. Štenc)
53. Josef Mánes, Vojen a Soběslav, 4. list z Cyklu českých knížat, asi 40. léta 19. století, perokresba, OPH 455 (foto J. Štenc)
54. Josef Mánes, Křesomysl, 6. list z Cyklu českých knížat, asi 40. léta 19. století, perokresba, OPH 449 (foto J. Štenc)
55. Josef Mánes, Neklan a Hosivít, 7. list z Cyklu českých knížat, asi 40. léta 19. století, perokresba, OPH 450 (foto J. Štenc)
56. Josef Mánes, Loučení, Život na panském sídle, 1856, akvarel, 14,5 x 15 cm, OPH 624 (foto J. Štenc)
57. Josef Mánes, Toaleta, Život na panském sídle, 1856, akvarel, 14,5 x 15 cm, OPH 635 (foto J. Štenc)
58. Josef Mánes, Záboj v úvalu, definitivní kresba ilustrace k Rukopisu královédvorskému, 1857, OPH 460 (foto J. Štenc)
59. Josef Mánes, Společenský zpěvník Český, kresba titulního listu, 1863, OPH 463 (foto J. Štenc)
60. Mikoláš Aleš (1852-1913), Obětování bohům, 1. list cyklu Život starých Slovanů, 1891, perokresba, OPH 413 (foto J. Štenc)

Česká kresba 19. století a její výtvarná tradice – z výstavy v Plzni 8. března – 26. dubna 1984
61. Josef Bergler, Okřídlený jinoch, píšící na skálu (po 1800)
62. Antonín Balzer, Krajina ze Solnohradska (1802-1804)
63. Karel Postl, Skály (1800-1810)
64. František Horčička, Studie portrétu V. Nejedlého (po 1820)
65. František Tkadlík, Studie k obrazu Madona s přeslicí (1821)
66. Antonín Mánes, Ideální krajina s antickým chrámkem (po 1810)
67. Antonín Mánes, Údolí sv. Jana pod Skalou (1840)
68. Josef Navrátil, Vlastiny dívky opojené kouzelným nápojem (1838-1842)
69. August Piepenhagen, Krajina s rybářem (50.léta)
70. Josef Mánes, Marina (1852)
71. Josef Mánes, Kráva potěšení (pol. 50. let)
72. Josef Mánes, Záboj a Slavoj na bojišti (1859)
73. Josef Mánes, Studie ženského aktu pro Tři vínky (1869)
74. Jaroslav Čermák, Skica k Dalmatské svatbě, 1859
75. Jaroslav Čermák, Vystěhovalci (kolem 1860)
76. Adolf Kosárek, Svatoprokopské údolí u Klukovic (kol. 1857)
77. Alois Bubák, Lesní partie s vyvráceným stromem, 1856
78. Hugo Ullik, Lesní krajina se stafáží, 1856
79. Bedřich Havránek, Zřícenina mlýna v údolí Punkvy (1892)
80. Soběslav H. Pinkas, Podobizna Fr. Palackého, 1853
81. Karel Purkyně, Písmeno N z Abecedy (1860)
82. Mikoláš Aleš, Studie k Ruskému cyklu, 1878
83. Mikoláš Aleš, Čardáš, Tančící cikánka, 1881
84. Mikoláš Aleš, Jaro (asi 1889)
85. Mikoláš Aleš, Leden, 1901
86. František Ženíšek, Studie k oponě Národního divadla, 1880
87. Václav Brožík, Doba Rudolfa II. v Praze (před 1883)
88. Vojtěch Hynais, Studie k plakátu Národopisné výstavy v Praze, 1894
89. Alfons Mucha, Návrh na plakát JOB (1896)
90. Julius Mařák, Čapí sněm, 1866
91. Antonín Chittussi, Okolí zříceniny hradu Ronova u Přibyslavě (1886)
92. Antonín Chittussi, Na dpotokem – z cyklu Polem a lesem (1887)
93. Hanuš Schwaiger, Jeskyně Steenfolská (1888)
94. Max Pirner, Studie k cyklu Život, láska, nenávist a smrt (1893)
95. Felix Jenewein, Mor IV., Šílené zapomínání smrti, 1900
96. Jakub Schikaneder, Utonulá (1890-1900)
97. Luděk Marold, Cyklisti – návrh na plakát (90. léta)
98. Jan Preisler, Studie sedícího hocha k Obrazu z většího cyklu (1901-1902)
99. Jan Preisler, Studie dívky k Obrazu z většího cyklu (1902)
100. František Bílek, Matko! (1899)
101. Antonín Slavíček, Studie k obrazu Sv. Vít, 1908
102. Max Švabinský, Sedlák Jirsa, 1901
103. Max Švabinský, Jan Neruda, 1901
104. František Kupka, Skutečný zákonodárce – z cyklu Peníze (1901)
105. František Kupka, Studie k Vertikálním a diagonálním rovinám (1910-1920)
106. Vojtěch Preissig, Děvče sedící na stráni (kol. 1906)
107. Miloš Jiránek, Uječek Rumíšek (1904)
108. Karel Myslbek, Studie k obrazu Neštěstí (1909)
109. Ludvík Kuba, Slečna Bottayová (po1900)
110. František Kobliha, Pozdě k ránu – ilustrace ke sbírce Karla Hlaváčka, 1909

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6