Xavier Galmiche

Modifikace/redukce/trivializace: česká vydání a adaptace francouzské středověké legendy o krásné Mageloně v 19. a 20. století

s. 177–187, resumé s. 187–188 (English)

Nedávno obhájila Alena Kotšmídová disertaci o původně francouzsky psané legendě Pierre de Provence et la belle Maguelonne z XVI. stolétí (početná vydání od r. 1485), o jejím německém (Die schöne Magelone. Aus dem Französischen übersetzt von Veit Warbeck, 1527) pak českém překladu (Welmi vtěssená a kratochwjlná Hystorye / O Krásné Panně Mageloně dceři krále z Neapolis, pravděpododně z poslední čvrtiny XVI. století), který známe podle neuplného vydáni z roku 1741 a hlavně z úplného znění z roku 1780. Tři texty podrobila municióznímu srovnáni a komentovala jako příklad dovršeného kulturního transferu k čtenářstvu luteránské konfese, umožněného určitou poetickou „simplifikací". Autor příspěvku vychází z teze, že na rozdíl od mnoha „barokních" dobrodružných příběhů se legenda o Mageloně vyznačovala určitou absencí nadpřirozených prvků a její klasičnosti potvrzuje úspěšné šíření textu, bez zásadnějších textových zásahů. Dále zkoumá, zda v zacházení vydavatelů (úpravy názvu a typografie), knihkupců i čtenářů s textem můžeme rozpoznat příznak určitého interpretačního populismu. Hypoteticky přistupuje k takové interpretaci jako k součásti „popularizace" středověkých a humanistických textů původně psaných pro potřeby aristokratických kruhů.

Klíčová slova: Maguelonne – Melusina – knihy lidového čtení (Volksbücher) – kulturní transfer – legendy

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha