Karel Šima

Performativita autora a díla v Shakespearovských slavnostech roku 1864

s. 134–145, resumé s. 145 (English)

Studie má za cíl ukázat Shakespearovské slavnosti jako situaci, kdy se oslavuje Autor a Dílo prostřednictvím performativní formy. Shakespeare hrál důležitou roli v tom, jak se čeští vlastenci vymezovali vůči světovému umění, především jeho využití umožňovalo se identifikovat s ne-německým představitelem geniálního umělce, který nejen spojoval racionalitu s emocionalitou, ale i ideály s praxí. Byl tak předmětem dvojího kulturního transferu, neboť se do českého prostředí dostal přes německé zdroje, ale následně sloužil k vymezení se vůči německým klasickým autorům a jejich oslavování. Samotné oslavy v roce 1864 byly příkladem poloveřejné akce úspěšně organizované „zdola" Uměleckou Besedou za spoluúčasti řady tehdejších etnicky definovaných českých spolků. V jejich průběhu dominovalo romantické pojetí Shakespeara, který ale mělo povzbudit národní identifikaci účastníků. Jednou z performativních forem např. byl slavností průvod Shakespearovských postav na jevišti Novoměstského pražského divadla, kterého se účastnila také řada běžných pražských měšťanů. Tato akce tak umožnila účastníkům identifikovat se nejen s univerzální hodnotou uměleckého genia-Autora, ale i s rodící se etnicky definovanou komunitou Čechů. Umělci při této příležitosti dokázali nabídnout kombinovanou expertízu divadelní, výtvarnou a hudební, která zajistila úspěšné performativní působení události.

Klíčová slova: William Shakespeare - festivities - Umělecká beseda - performativita

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha