Tomáš Murár

Max Dvořák a obrat (dějin) umění k uměleckému dílu

s. 95–108, resumé s. 107–108 (English)

Studie předkládá nový pohled na uměleckohistorické myšlení Maxe Dvořáka z let první světové války propojením historiografického výzkumu dějin umění s archeologií uměleckého díla, jak ji v teoretické rovině v roce 2013 otevřel italský filosof Giorgio Agamben. Dvořákovy dějiny umění v takovém výzkumném úhlu pohledu nemusí nutně naplňovat doposud platný výkladový koncept jakožto „projev ducha" (Kunstgeschichte als Geistesgeschichte), ale jako záměrný obrat k uměleckému dílu za účelem výkladu proměny skutečnosti raného 20. století. Dvořákův zájem o umělecké dílo v prvních letech 20. století je proto ve studii představen jako blízký propojení díla a běžné skutečnosti, jak je možné tento proces sledovat ve stejné době ve výtvarném umění, konkrétně v tvorbě Marcela Duchampa - jeho obrat od malířství k readymades je ve studii předložen jakožto paralela Dvořákova obratu od dějin umění k uměleckému dílu.

Klíčová slova: archeologie uměleckého díla - readymade - Mas Dvořák - Marcel Duchamp - Rembrandt van Rijn

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha