Jiří Zahrádka

Janáčková Její pastorkyně jako tzv. realistická opera

s. 84–94, resumé s. 94 (English)

Leoš Janáček komponoval operu Její pastorkyňa v letech 1895-1903. V opeře použil text realistického dramatu Gabriely Preissové a to v neveršované podobě (jako první, či jeden z prvních). Janáček se v Její pastorkyni přiblížil realitě i jednajících postav specificky uchopeným zpěvem, který vycházel intonačně i rytmicky z lidské mluvy - ne ovšem přímočarým užíváním nápěvků. Těmto motivům vycházejícím z lidské řeči pak určil také zásadní místo v koncipování celé partitury. K realistickému vyznění díla přispěl také zařazením jím zkomponovaných písní a tanců, které typologicky odpovídaly danému regionu, použitím nápodoby reálných zvuků (mlýn, klekání, mešní zvonky atp.), dokonce přímo na jevišti (xylofon u mlýnského kola, klekání za scénou atd.). Pracoval výrazně i s akustikou (zpěv za scénou, přibližující se zpěv přicházejících rekrutů atp.). Při jevištním provedení důsledně požadoval etnograficky správné pojetí tanců, realistickou podobu pohorského mlýna se svrchním náhonem a dřevěným mostkem, etnograficky správné užití krojů apod.
Během kompozice Její pastorkyně neměl Janáček žádné povědomí o podobném úsilí francouzských skladatelů Alfreda Bruneaua a Gustava Charpentiera. Až po zhlédnutí Charpentierovy opery Louise v květnu 1903 si naplno uvědomil význam svého nového přístupu k hudebně-dramatické tvorbě a dokázal formulovat jeho úzké spojení s pojmem realismus.
V české muzikologii a kritice se pojem realismus ve spojení s hudbou téměř nevyskytoval, a když ano, jinak chápaný. Je to dáno obecnější otázkou, zda je vůbec možné realismus aplikovat na tak nehmotnou, nepojmovou oblast jako je hudba, a tím spíše na tak stylizovaný útvar, jakým je opera. V oblasti hudby se u nás ujal spíše pojem naturalismus, a to nejenom ve vztahu k italskému verismu, ale také pro označování Janáčkova operního díla. Janáček tak u nás poprvé užil pojem „realismus" ve vztahu k hudbě a přesněji definoval pojem „realistická opera".

Klíčová slova: realismus - naturalismus - Leoš Janáček - Gustav Charpentier

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha