Ondřej Horák

"...avšak duše zákoníka je podstatně jiná". K významu, charakteru a proměnám Obecného občanského zákoniku (1811)

s. 42–53, resumé s. 53 (English)

Příspěvek se věnuje Obecnému občanskému zákoníku (ABGB) z roku 1811, neslavnějšímu středoevropskému zákoníku a nejvýznamnějšímu dílu česko-rakouské právní vědy, které výrazně ovlivnilo právní, sociální a kulturní vývoj (nejen) v českých zemích. Na příkladu ABGB se zaměříme na čtyři okruhy otázek spojené s kodifikací práva, a to na 1) význam a funkce (kodifikace jako výraz „modernity"), 2) vznik a autorství (kodifikace jako „přesýpací hodiny"), 3) charakter a zdroje (kodifikace jako „strom"), a 4) proměny a inspirativnost (kodifikace jako „architektonický návrh"). Speciální pozornost bude věnována českým zemím, které měly nezanedbatelný podíl jak na jeho přípravě (místy, osobnostmi či prameny), tak na proměnách (legislativně, judikaturou či dogmatikou) a recepci (při přípravě meziválečných návrhů z let 1931 a 1937 i současného občanského zákoníku z roku 2012).

Klíčová slova: Habsburg monarchy - Obecný občanský zákoník (ABGB) - kodifikace - občanské právo

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha