Plzeňské sympozia

Ondřej Slačálek

"Societo! Útroby tvoje jsem prolezl mlád..." Individualismus v českém anarchismu fin de si?cle

s. 86–111, resumé s. 110–111 (English), 111 (Deutsch)

Stať zkoumá průsečíky individualismu a anarchismu v českém anarchistickém prostředí 90. let 19. století. V první části ukazuje na možné podoby anarchismu a individualismu v evropské politické teorii dané doby, tedy možnou recepci Stirnera a Nietzscheho anarchisty, ale také individualistické momenty Proudhona, Bakunina, Mosta, Kropotkina a Tolstého. V následující části, která je jádrem textu, jsou diskutovány tři hlavní podoby českého anarchistického individualismu: stirnerovský anarchismus Antonína Pravoslava Kaliny, „etický anarchismus“ neodvislého socialisty Viléma Körbera a dekadentní intelektuální a básnická autostylizace Stanislava K. Neumanna. Stať ukazuje Neumannovu práci se stirnerovskými a nietzscheovskými impulzy pro hledání vztahu vůči socialistickému hnutí i jeho práci s anarchistickým uchopením symbolu Satana. V závěrečné části stať ukazuje deklarativní opouštění individualismu českým anarchistickým hnutím a zároveň silné imprinty, které si v anarchismu individualismus zachoval.

Klíčová slova: anarchismus, dekadence, individualismus, Max Stirner, Antonín Pravoslav Kalina, Vilém Körber, Stanislav Kostka Neumann

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist