Plzeňské sympozia

Marta Ottlová - Martin Šochman

Hudba, jazyk citu, slovo – myšlénky

s. 260–264, resumé s. 263 (English), 264 (Deutsch)

Příspěvek se zaměřuje na specificky operní časové struktury, jež se manifestují mimo jiné v – v dlouhém 19. století hojně rozšířeném – tzv. kontemplativním ansámblu (pezzo concertato), jak je ukázáno na příkladech z dobové operní produkce. Skutečnost, že tyto specifické struktury v reflektivní rovině vnímalo publikum 19. století, je dokumentována flaubertovským citátem. Příspěvek dále sleduje zvláštní časovém struktury ve specifických žánrech (jako je wagnerovské hudební drama), nevynechávaje ani zvláštnosti němého filmu. 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist