Plzeňské sympozia

Karel Kolařík

Jiná doba. Úsilí Jiřího Karáska ze Lvovic o přítomnost

s. 225–239, resumé s. 238 (English), 239 (Deutsch)

Studie reflektuje jednotící téma literárního díla Jiřího Karáska ze Lvovic i významný rys jeho osobní stylizace – jinakost – ve vztahu k prožívanému času. Nepolevující krize se v jeho beletristických textech odvozovala mj. od nepravidelné a nevyzpytatelné střídy nejednotně zakoušených, různě orientovaných stavů, určených různými potřebami a touhami. Přítomnost se tak vyjevovala jako ohnisko nepřekonatelného nesouladu se skutečností a klíčový cíl obrodné proměny, nezbytné pro osobní harmonizaci. Studie seznamuje s Karáskovým esteticky založeným hledáním principů „krásného života“ (v kontextu inspirujících idejí Waltera Patera a Oskara Wildea), který měl dilema přítomnosti rozřešit, a ozřejmuje, jak přitom uplatňoval ideál fikce.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist