Dalibor Tureček

Ke konceptům času v obrozenské poezii

s. 1151–, resumé s. 147 (English), 148 (Deutsch)

Studie je zaměřena na koncepce času v poezii českého národního obrození (1795–1850). Objevily se zde různé koncepce: barokní a křesťanská koncepce času jako cesty k božské věčnosti; romantická rezignace na věčnost a důraz na destruktivní roli času v životě individua; historický čas národního mýtu. Tyto koncepce se ocitaly v rozličných vzájemných vztazích, někdy i v díle jednoho autora. Hlavní protiklad existoval mezi povzbuzující koncepcí národní minulosti a budoucnosti a romantickým pojetím času jako tragédie lidské existence. 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha