Plzeňské sympozia

Milan Hlavačka

Kontrolovaný čas. Píchací hodiny

s. 105–114, resumé s. 113 (English), 113–114 (Deutsch)

Měření času a jeho praktické aplikace v podobě jízdních, školních či fabričních řádů jsou civilizační fenomény zcela prvořadého významu. Pří zkoumání geneze kontrolovaného času narazíme na dva odlišné světy: na tradiční svět hodin, hodinářů a hodinových patentů na jedné straně a na moderní byrokratický a fabriční svět na straně druhé, tedy na organizaci práce v uzavřených prostorách mimo domov. Jedná se tedy o zcela nové spojení času a prostoru, které má sociální důsledky. Dějiny píchacích hodin jsou tak nejen technokratickými dějinami, ale také civilizačními a sociálními dějinami, respektive dějinami likvidace civilizačních defektů a odchylek, čímž je míněno především odstranění nedochvilnosti v pracovním procesu. Píchací hodiny se staly prvořadým disciplinačním prostředkem transatlantické společnosti. Lze tak tvrdit, že nikoliv parní stroj, ale kontrolovaný pracovní čas se stal tím pravým symbolem průmyslověcivilizační revoluce, která stvořila modernu.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist