Plzeňské sympozia

Katarína Beňová

Album kresieb zo života rodiny Júliusa Odescalchiho. Trávenie času v živote aristokracie obdobia biedermeieru

s. 91–101, resumé s. 99–100 (English), 100–101 (Deutsch)

Téma času a jeho význam pre človeka a spoločnosť v 19. storočí ponúka viacero možností aplikovania na bežný život občanov. Ako prípadová štúdia poslúži reflexia času a každodenného života aristokracie biedermeierovského obdobia. Čas v živote aristokracie sa rozdeľoval na ten strávený vzdelávaním, voľným časom a záľubami ale i ten druhý vyplývajúci z rodových a politických povinností toho ktorého člena šľachty. Príkladom stvárnenia individuálneho času je výtvarne prevedený album scén zo života uhorského aristokrata Júliusa Odescalchiho (1828–1895). Zachoval sa v podobe kolorovaných kresieb v zbierke Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Odescalchi sa zúčastnil revolúcie ako člen národnej gardy a po porážke musel nakrátko opustiť Uhorska a ujsť do exilu vo Švajčiarsku. Zachovaný album je ukážkou časozberného dokumentu štyroch rokov, kedy sa osud mladého aristokrata Júliusa Odescalchiho v rýchlom slede zmenil. Zároveň je album ojedinelým dokladom revolučných rokov 1848–1849 a zmeny, ktorá nastala v Uhorsku.  Pri niektorých kresbách sa zjavne inšpiroval dobovou grafickou produkciou a často majú kresby humorný charakter. Prostredníctvom zachytených činností v kontexte politických zmien doby si môžeme uvedomiť plynutie času, prežívanie príjemných ale i vyhrotených situácií v živote zmieneného šľachtica.

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist