Marie Fiřtová

"Pojďme se projít po pokoji!" Zimmerreise jako oblíbená měšťanova kratochvíle

s. 77–90, resumé s. 89 (English), 90 (Deutsch)

Předložená studie pojednává o fenoménu Zimmerreise neboli procházce po pokoji, jež patřila mezi oblíbené kratochvíle 19. století. Původní německý termín Zimmerreise, používaný v odborné literatuře, se vztahuje k imaginárnímu cestování, které již v první polovině století zprostředkovávaly zábavné atrakce, jakými byly např. kukátka, kosmorama, panorama či dioráma. Cestovatel mohl podnikat četné výpravy, aniž by se musel vydat na cestu do neznáma. Termín Zimmerreise, spjatý přímo s místností o čtyřech stěnách, nás však zavede také k literárnímu žánru tzv. Miniaturreisen, s nímž začal první „cestovatel po pokoji“ Xavier de Maistre. V české uměnovědné literatuře bývá termín užíván výhradně v kontextu malovaných místností Josefa Navrátila na zámku Jirny a v pražském domě mlynáře Michalovice, jemuž je v příspěvku věnováno více prostoru. Zde se zachoval tzv. Alpský pokoj, zdobený krajinami ze Švýcarska, Čech a Itálie. Ačkoliv na první pohled vycházela výzdoba z dobového zájmu o turismus a alpinismus, v mnoha detailech prozrazuje zřetelnou vazbu k majiteli domu, jeho zájmům, vztahu k divadlu, literatuře atd. Jde tak ve své podstatě o promyšlený reprezentativní koncept, určený pozornému divákovi a cestovateli po pokoji znalému dobové kulturní scény. Zároveň naplňuje představy o cestování v době biedermeieru, které bylo nenáročné na čas i výdaje a plně odpovídalo touze po pohodlí. 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha